Tag Nx

Tìm kiếm bài viết trong Tag Nx

- vừa được xem lúc

Monorepos là gì và tạo nhanh một Monorepos bằng Nx

Microservices hiện nay được đề cập tới trong thế giới phần mềm, công nghệ được kỳ vọng cao và đánh giá như một xu hướng cho tương lai (Open API, service provider, …). Một số ý kiến cho rằng, microservices không có gì mới lạ, chẳng qua nó là SOA (kiến trúc hướng dịch vụ) được đánh bóng, đổi tên mà th

0 0 81