Tag nestjs

Tìm kiếm bài viết trong Tag nestjs

- vừa được xem lúc

NestJS: Microservices với gRPC, API Gateway, và Authentication — Part 1/2

NestJS: Microservices với gRPC, API Gateway, và Authentication — Part 1/2. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu với bạn về Microservices trong NestJS (TypeScript) kết hợp với framework gRPC của Google và API

0 0 4

- vừa được xem lúc

Boilerplate NestJS: một tí S.O.L.I.D ✨️

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA. . Đặt vấn đề .

0 0 3

- vừa được xem lúc

Học nestjs căn bản qua góc nhìn của Dev ROR

Giới thiệu. Mình là ai .

0 0 2

- vừa được xem lúc

Sử dụng Socket.io trong NestJS

Sử dụng Socket.io trong NestJS. 1. Giới thiệu Socket.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Xây dựng REST API với NestJS và Prisma (Phần 1)

NestJS là một trong những framework Node.js nổi bật và nó đã nhận được rất nhiều sự yêu thích cũng như sức hút của các lập trình viên.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Nghiên cứu về GraphQL và ứng dụng trên NestJS, Magento (Phần 1)

Ở bài viết này chúng ta sẽ nghiên cứu tìm hiểu một vài khái niệm cốt lõi của GraphQL. Ở bài viết tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu hơn vào việc cách ứng dụng nó trong các framework và CMS thường dùng.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Setup Boilerplate cho dự án NestJS - Phần 12: Full Text Search với MongoDB 📖

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Setup Boilerplate cho dự án NestJS - Phần 11: Upload Public File từ cơ bản tới tối ưu với AWS SDK v3 và @aws-sdk/lib-storage

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA. . Đặt vấn đề .

0 0 5

- vừa được xem lúc

Bảo mật Swagger Document trong dự án Nodejs và Nestjs

Swagger là một công cụ mạnh mẽ để tạo và quản lý API documentation. Tuy nhiên, việc bảo mật Swagger document là một yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm không bị lộ ra ngoài.

0 0 6

- vừa được xem lúc

NestJS Coding Practice: Một vài cách triển khai Comments Feature với MongoDB 📰

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA. . Đặt vấn đề .

0 0 12

- vừa được xem lúc

Role Based Access Control trong Nestjs

Bài viết được dịch từ nguồn. RBAC (Role Based Access Control) được áp dụng rất nhiều trong các ứng dụng web hiện tại.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Các concepts cơ bản trong Nestjs

Bài viết được lược dịch từ:. . https://zenn.dev/morinokami/articles/nestjs-overview.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Setup Boilerplate cho dự án NestJS - Phần 9: Tất tần tật về Pagination với MongoDB 📖

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Setup Boilerplate cho dự án NestJS - Phần 8: Xử lý Background job với BullMQ 🛠️

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến , các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link : https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA. . Đặt vấn đề .

0 0 11

- vừa được xem lúc

Setup Boilerplate cho dự án NestJS - Phần 7: Thế nào là một Error Handling hiệu quả

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA. . Đặt vấn đề.

0 0 11

- vừa được xem lúc

NestJS Coding Practice: Viết tính năng check-in nhận reward với TDD và MongoDB Bucket Pattern - P2 - Nâng cao

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA.

0 0 14

- vừa được xem lúc

NestJS Coding Practice: Viết tính năng check-in nhận reward với TDD và MongoDB Bucket Pattern - P1 - Cơ bản

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Setup Boilerplate cho dự án NestJS - Phần 6.1: Unit test tất cả các thành phần trong NestJS

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Setup Boilerplate cho dự án NestJS - Phần 5: sử dụng Swagger cấu hình API Docs

Đặt vấn đề. Chào mọi người hôm này chúng ta sẽ đến với phần 5 của loạt bài viết 'Setup Boilerplate cho dự án NestJS'.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Setup Boilerplate cho dự án NestJS - Phần 3: request validation với class-validator và response serialization với class-transformer

Đặt vấn đề. Hiện nay việc xử lý dữ liệu user gửi lên API và dữ liệu trả về từ API luôn luôn là một việc không thể thiếu trong quá trình phát triển dự án, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 2 package su

0 0 12

- vừa được xem lúc

Setup Boilerplate cho dự án NestJS - Phần 1: Team có nhiều thành viên - Env, Joi, Husky, Commitlint, Prettier, Dockerizing

Xin chào mọi người, ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về Request Lifecycle để biết được cách request hoạt động như thế nào trong NestJS. Hôm nay mình sẽ đi vào sâu hơn trong quá trình lập t

0 0 14