Tag Object Oriented Programming

Tìm kiếm bài viết trong Tag Object Oriented Programming

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu tính đóng gói trong Java

Giới thiệu. Trong Java nói riêng và lập trình nói chung, tính đóng gói (encapsulation) là một nguyên lý quan trọng giúp bảo vệ và quản lý mã nguồn.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Object và class trong Java (phần 2)

Truy cập object thông qua biến tham chiếu. Biến tham chiếu và kiểu tham chiếu.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Tại sao khi mình dạy OOP, mình chọn dạy bằng Ruby chứ không phải Python?

Xin chào các bạn. Dạo gần đây, công việc của mình bắt đầu bao gồm cả việc đào tạo cho các bạn intern.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Object và class trong Java (phần 1)

Giới thiệu. Trong Java, một "class" là một mô tả hoặc mẫu cho các object (object) cụ thể.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Hàm trong Java (phần 2)

Phương thức Overloading. Phương thức Overloading trong Java là một kỹ thuật cho phép bạn tạo nhiều phiên bản của một phương thức trong cùng một lớp nhưng với các danh sách tham số khác nhau.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Hàm trong Java (phần 1)

Giới thiệu. Trong ngôn ngữ lập trình Java, một hàm (function) là một khối code chứa một tập hợp các câu lệnh được đặt tên và thường thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Vòng lặp trong Java (phần 3)

Giới thiệu. Trong bài viết này, ta tiếp tục tìm hiểu các khía cạnh khác trong vòng lặp của Java bao gồm: Vòng lặp for lồng, vòng lặp do-while, đồng thời tìm hiểu xem khi nào sử dụng for, khi nào sử dụ

0 0 10

- vừa được xem lúc

Vòng lặp trong Java (phần 2)

Giới thiệu. Vòng lặp "for" là một trong những cấu trúc lặp phổ biến và quan trọng trong ngôn ngữ lập trình Java.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Vòng lặp trong Java (phần 1)

Giới thiệu. Trong lập trình Java, vòng lặp (loop) là một cấu trúc quan trọng giúp thực hiện một chuỗi các câu lệnh lặp đi lặp lại một số lần hoặc cho đến khi một điều kiện cụ thể thỏa mãn.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Câu lệnh điều kiện trong Java (phần 2)

Giới thiệu. Trong bài viết này ta sẽ cùng tìm hiểu về toán tử logic và một số cách biểu diễn khác của câu lệnh điều kiện.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Câu lệnh điều kiện trong Java (phần 1)

Giới thiệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh điều kiện trong Java, cụ thể về cách sử dụng câu lệnh if để kiểm tra điều kiện luồng thực thi của chương trình, cũng như các biến thể c

0 0 6

- vừa được xem lúc

Kiểu dữ liệu Boolean trong Java

Giới thiệu. Kiểu dữ liệu boolean trong Java là một khía cạnh quan trọng của ngôn ngữ lập trình này.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Lập trình cơ bản với Java (phần 4)

Giới thiệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với các toán tử và các vấn đề khi làm việc với các kiểu dữ liệu số.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Lập trình cơ bản với Java (phần 3)

Giới thiệu. Trong bài viết này, ta sẽ khám phá kiểu dữ liệu số và các toán tử số học trong Java.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Lập trình cơ bản với Java (phần 2)

Giới thiệu. Sau khi có cái nhìn tổng quan về một chương trình Java cơ bản trong bài viết đầu tiên, ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn vào các thành phần trong chương trình.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Lập trình cơ bản với Java (phần 1)

Giới thiệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số khái niệm cơ bản nhất trong Java, cách xây dựng và chạy một chương trình Java đơn giản.

0 0 5

- vừa được xem lúc

[Non-alloc C#] #1 Struct với Class khác nhau thế nào? Optimize code với Value type và Span trong C#

Xin chào mọi người, mình là Summer, mình hiện đang là C# và Unity developer dưới 20 năm kinh nghiệm Gần đây có thời gian nên mình sẽ viết 1 series về tối ưu bộ nhớ trong C# . Bài đầu tiên sẽ trả lời c

0 0 9

- vừa được xem lúc

Prototype-based programming trong JavaScript

Giới thiệu. Trước (và thậm chí sau khi) giới thiệu phiên bản ES2015, việc triển khai OOP trong JavaScript dựa vào prototype-based programming.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Golang Design Patterns - Bridge. Tách bạch abstraction và implementation

Bridge là một mẫu thiết kế gây khó hiểu hơn so với các mẫu thiết kế ở những series trước. Theo cuốn sách nguyên bản của cuốn sách Gang of Four: "decouple an abstraction from its implementation so that

0 0 20

- vừa được xem lúc

Liskov Substitution Principle với Composition Over Inheritance

Nguyên tắc thay thế Liskov (Liskov Substitution Principle - LSP) là một trong những nguyên tắc thiết kế quan trọng trong lập trình hướng đối tượng. Nguyên tắc này được đặt theo tên của Barbara Liskov,

0 0 19

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Java] Bài viết #9 - Java Foundation Classes (mở đầu)

Cái tên JFC - Java Foundation Classes được Oracle sử dụng để nói về nhóm các class dựng sẵn hỗ trợ vẽ giao diện đồ họa người dùng trong thư viện tiêu chuẩn của Java SE. Nhóm này còn được xem là một fr

0 0 9