Tag Object Oriented Programming

Tìm kiếm bài viết trong Tag Object Oriented Programming

- vừa được xem lúc

Cơ bản về Lập trình hướng đối tượng

Hướng đối tượng (tiếng anh: Object Oriented Programming) là một phương pháp lập trình dựa trên khái niệm về lớp và đối tượng. OOP tập trung vào các đối tượng hơn là logic để thao tác với chúng, giúp d

0 0 3

- vừa được xem lúc

Các Nguyên Tắc Thiết Kế Phần Mềm

Thiết kế phần mềm là gì? Tại sao các nguyên tắc thiết kế phần mềm lại quan trọng. Các nguyên tắc thiết kế phần mềm là các khuyến nghị mà các lập trình viên nên tuân theo trong quá trình phát triển phầ

0 0 3

- vừa được xem lúc

Tổng quan về Lập trình hướng đối tượng

1) Lập trình hướng đối tượng là gì. Lập trình hướng đối tượng là mô hình lập trình phổ biến nhất và được coi cách viết code tiêu chuẩn cho hầu hết các lập trình viên.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Hiểu Overloading và Overriding thông qua vật phẩm game

Overloading và Overriding hẳn đã là những thuật ngữ quen thuộc đối với những ai theo đuổi trường phái OOP (Object-Oriented Programing) và mình biết đa phần các bạn đã từng được nghe qua khi dấn thân v

0 0 7

- vừa được xem lúc

OOP Implementation

Disadvantages of previous paradigms. Các phương pháp lập trình trước kia (procedural programming & structured programming) đòi hỏi một sự quản lý cực kỳ chặt chẽ khi code.

0 0 9

- vừa được xem lúc

004: Các tính chất cơ bản trong OOP P2

Bài viết nằm trong series Object-Oriented Design from real life to software. . . Inheritance.

0 0 18

- vừa được xem lúc

003: Các tính chất cơ bản trong OOP P1

Bài viết nằm trong series Object-Oriented Design from real life to software. . . Abstraction.

0 0 17

- vừa được xem lúc

001: Procedural programming và Object-Oriented programming

Bài viết nằm trong series Object-Oriented Design from real life to software. 1) Procedural programming.

0 0 11

- vừa được xem lúc

002: Object và Class trong OOP

Bài viết nằm trong series Object-Oriented Design from real life to software. Về mặt ý tưởng, OOP nói đến việc áp dụng từ thế giới thực vào thế giới lập trình.

0 0 10

- vừa được xem lúc

SOLID trong OOP và ví dụ dễ hiểu bằng Python

Thế SOLID là gì? SOLID là cứng . Đùa tí Đây là các nguyên lý thiết kế trong OOP, được ghép lại từ các chữ cái đầu của Single Responsibility, Open Close Principle, Liskov Substitution Principle, Interf

0 0 11

- vừa được xem lúc

Chương 5 Object oriented programming

Chương 5 Object oriented programming. Tôi lần đầu tiên được giới thiệu về lập trình hướng đối tượng ở trường cao đẳng nơi tôi đã có một giới thiệu tóm tắc về c++.

0 0 7