Tag Object Oriented Programming

Tìm kiếm bài viết trong Tag Object Oriented Programming

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 1 - Object-Oriented Aspects

Ở thời điểm hiện tại - 12/1/2023 - thì mình đã sắp xếp lại các bài viết của Sub-Series Procedural Programming và lược bỏ bớt những bài viết về các công cụ liên quan tới Lập Trình Hướng Đối Tượng OOP đ

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 2 - Inheritance & Tagged Record

Phần tiếp theo của câu chuyện OOP trong Ada là chúng ta đang cần định nghĩa cho các kiểu object khác để mô phỏng các nhóm ngành nghề ví dụ như Coder, Teacher, Crafter, v.v.

0 0 3

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 3 - Polymorphism & Type'Class

Lúc này chúng ta có trường Name và phương thức Greet của Coder đã được kế thừa lại từ Person, nhưng lại chỉ có thể hoạt động tốt nếu như object được truyền vào ở vị trí tham số thứ hai là kiểu Person.

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 4 - Abstraction & Inteface

Tính Trừu Tượng Abstraction được Ada 95 hỗ trợ với khái niệm Interface - được hiểu là giao diện lập trình. Khái niệm này cũng xuất phát từ cuộc sống hàng ngày khi mà chúng ta có các đồ vật có thể được

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 5 - Encapsulation & Package Privacy

Tính Năng Đóng Gói Encapsulation là một trong những tính năng rất quan trọng giúp tùy chỉnh giao diện lập trình của các đối tượng code trong lập trình module nói chung. Và đối với các ngôn ngữ OOP khô

0 0 3

- vừa được xem lúc

[Object-Oriented + Ada] Bài 6 - Shared Class Members

Nhân tiện khi nói về chủ đề liên quan tới package, thì mình mới nhớ ra một yếu tố nữa mà các ngôn ngữ phổ biến khác hỗ trợ OOP có sử dụng. Đó là các thành phần static bao gồm các biến lưu trữ và các p

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Procedural Programming + Ada] Bài 9 - Recursive Record & Access Pointer

Trong bất kỳ môi trường lập trình nào thì cũng có những trường hợp ứng dụng nhất định mà chúng ta cần phải định nghĩa một cấu trúc dữ liệu Đệ Quy. Tức là trong code định nghĩa đang viết có sử dụng nga

0 0 3

- vừa được xem lúc

Object-Oriented Programming trong Python

Object-oriented Programming trong Python. Giới thiệu về Lập trình hướng đối tượng (Object-oriented Programming) trong Python.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Golang Design Patterns - Adapter. Khi có nhiều cách

Một mẫu thiết kế thuộc top thịnh hành đối với các lập trình viên. Adapter là một mẫu thiết kế được sinh ra để đáp ứng một nhu cầu, tính năng nào đó mà ta không biết trước.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Golang Design Patterns - Composite. Không phải là kế thừa.

Sau series về nhóm mẫu thiết kế khởi tạo, chúng ta cùng đến với nhóm mẫu thiết kế thứ hai là structural design patterns (nhóm cấu trúc), một mẫu thiết kế thể hiện cách mà các object hay class được liê

0 0 4

- vừa được xem lúc

Cơ bản về Lập trình hướng đối tượng

Hướng đối tượng (tiếng anh: Object Oriented Programming) là một phương pháp lập trình dựa trên khái niệm về lớp và đối tượng. OOP tập trung vào các đối tượng hơn là logic để thao tác với chúng, giúp d

0 0 8

- vừa được xem lúc

Các Nguyên Tắc Thiết Kế Phần Mềm

Thiết kế phần mềm là gì? Tại sao các nguyên tắc thiết kế phần mềm lại quan trọng. Các nguyên tắc thiết kế phần mềm là các khuyến nghị mà các lập trình viên nên tuân theo trong quá trình phát triển phầ

0 0 10

- vừa được xem lúc

Tổng quan về Lập trình hướng đối tượng

1) Lập trình hướng đối tượng là gì. Lập trình hướng đối tượng là mô hình lập trình phổ biến nhất và được coi cách viết code tiêu chuẩn cho hầu hết các lập trình viên.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Hiểu Overloading và Overriding thông qua vật phẩm game

Overloading và Overriding hẳn đã là những thuật ngữ quen thuộc đối với những ai theo đuổi trường phái OOP (Object-Oriented Programing) và mình biết đa phần các bạn đã từng được nghe qua khi dấn thân v

0 0 14

- vừa được xem lúc

OOP Implementation

Disadvantages of previous paradigms. Các phương pháp lập trình trước kia (procedural programming & structured programming) đòi hỏi một sự quản lý cực kỳ chặt chẽ khi code.

0 0 12

- vừa được xem lúc

004: Các tính chất cơ bản trong OOP P2

Bài viết nằm trong series Object-Oriented Design from real life to software. . . Inheritance.

0 0 24

- vừa được xem lúc

003: Các tính chất cơ bản trong OOP P1

Bài viết nằm trong series Object-Oriented Design from real life to software. . . Abstraction.

0 0 26

- vừa được xem lúc

001: Procedural programming và Object-Oriented programming

Bài viết nằm trong series Object-Oriented Design from real life to software. 1) Procedural programming.

0 0 17

- vừa được xem lúc

002: Object và Class trong OOP

Bài viết nằm trong series Object-Oriented Design from real life to software. Về mặt ý tưởng, OOP nói đến việc áp dụng từ thế giới thực vào thế giới lập trình.

0 0 22

- vừa được xem lúc

SOLID trong OOP và ví dụ dễ hiểu bằng Python

Thế SOLID là gì? SOLID là cứng . Đùa tí Đây là các nguyên lý thiết kế trong OOP, được ghép lại từ các chữ cái đầu của Single Responsibility, Open Close Principle, Liskov Substitution Principle, Interf

0 0 19

- vừa được xem lúc

Chương 5 Object oriented programming

Chương 5 Object oriented programming. Tôi lần đầu tiên được giới thiệu về lập trình hướng đối tượng ở trường cao đẳng nơi tôi đã có một giới thiệu tóm tắc về c++.

0 0 14