Tag Open edX

Tìm kiếm bài viết trong Tag Open edX

- vừa được xem lúc

Edx3 - Open edx là gì?

Open edx là gì. 3.1 Tổng quan về Open edX. Open edX được xây dựng để đem lại những gì mới nhất trong khoa học nghiên cứu, thiết kế giảng dạy.

0 0 38

- vừa được xem lúc

Edx2 - Ưu nhược điểm của các mô hình trực tuyến hiện tại

2. Ưu nhược điểm của các mô hình trực tuyến hiện tại.

0 0 138

- vừa được xem lúc

Edx1 - Tính cấp thiết của đào tạo trực tuyến

1. Tính cấp thiết của đào tạo trực tuyến. . 1.

0 0 31

- vừa được xem lúc

BKEdx - Team dự án

Tính cấp thiết của đào tạo trực tuyến. Giáo dục, đào tạo trực tiếp tác động đến việc nâng cao trí tuệ, sự hiểu biết và vận dụng vào trong sản xuất giúp thúc đẩy phát triển nền kinh tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

0 0 53