Tag Education

Tìm kiếm bài viết trong Tag Education

- vừa được xem lúc

6 Ways to Look Beyond Traditional Relationship Expectations

Our concept of relationships is constantly changing in a changing world. As societies evolve and mindsets shift, the blueprint of what constitutes a relationship is being redrawn.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Stay Ahead in Nursing Studies with 2023 Assignment Assistance

Are you a nursing student in 2023, eager to excel in your studies and stay ahead in the ever-evolving field of healthcare? Nursing education has never been more challenging or dynamic, and one key asp

0 0 6

- vừa được xem lúc

Nursing Assignments Made Easy: Professional Help Available

As we enter the year 2023, the nursing profession continues to evolve, presenting nurses and nursing students with an array of unique challenges. Among these challenges, one that stands out prominentl

0 0 9

- vừa được xem lúc

VLAN là gì? VLAN TRUNKING PROTOCOL là gì?

1. VLAN LÀ GÌ. Bài toán đặt ra:. Giả sử trong 1 tòa nhà nhiều tầng mỗi tầng có nhiều phòng ban, mỗi phòng ban con đều chia thành các phòng nhỏ như HR,IT,SALE,….

0 0 7

- vừa được xem lúc

Blockchain-based Loan Management System with Smart Contracts with help of Data Science

Introduction. Loans are an integral part of the financial system, and millions take out loans annually for various purposes.

0 0 20

- vừa được xem lúc

How Netflix Utilizes Data Science and Analytics to Improve its Streaming Services

Do you recall the last Netflix movie you watched? I don't want to know the name; just think about it: Were you recommended similar movies after watching the movie? How does Netflix know what you want?

0 0 19

- vừa được xem lúc

What is the Purpose of Data Science and Its Importance

The field of data science is shrouded in mystery. Although "Data Science" has been a buzzword for some time, relatively few people know what data science is and what a data scientist actually does.

0 0 20

- vừa được xem lúc

[ Android ] Fresco có gì khác biệt với những thư viện load ảnh khác ?

Nhắc đến thư viện load ảnh trong Android thì thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu các lập trình viên sẽ nghĩ ngay đến Glide hoặc là Picasso phải không nào . Hãy bắt đầu thôi.

0 0 41

- vừa được xem lúc

Edx3 - Open edx là gì?

Open edx là gì. 3.1 Tổng quan về Open edX. Open edX được xây dựng để đem lại những gì mới nhất trong khoa học nghiên cứu, thiết kế giảng dạy.

0 0 36

- vừa được xem lúc

Edx2 - Ưu nhược điểm của các mô hình trực tuyến hiện tại

2. Ưu nhược điểm của các mô hình trực tuyến hiện tại.

0 0 137

- vừa được xem lúc

Edx1 - Tính cấp thiết của đào tạo trực tuyến

1. Tính cấp thiết của đào tạo trực tuyến. . 1.

0 0 30

- vừa được xem lúc

[ Android ] Java và Kotlin : Những Khác Biệt Căn Bản ?

Nếu bạn là một Android Developer thì chắc hẳn đã nghe hay sử dụng một trong hai ngôn ngữ Java và Kotlin rồi, nhưng bạn đã thực sự hiểu rõ về những ngôn ngữ này chưa ? Bạn đã thực sự biết giữa 2 ngôn n

0 0 75

- vừa được xem lúc

[ Android ] Tại sao phải sử dụng thư viện để load ảnh trong phát triển ứng dụng Android ?

Khi sử dụng công cụ Android Studio để phát triển ứng dụng trên nền tảng Android thì chắc hẳn thư viện load ảnh sẽ là một thứ không thể thiếu trong project của các lập trình viên Android. Và tiêu biểu

0 0 75

- vừa được xem lúc

Vòng đời và trạng thái của Thread

A. Giới thiệu.

0 0 123

- vừa được xem lúc

Một số thuật toán sắp xếp

Chắc hẳn ngồi trên ghế giảng đường đại học thì ai cũng sẽ được làm quen với thuật toán. Nghe thì thật là trừu tượng và mơ hồ, nhưng để tối ưu hóa những bài toán đặt ra thì bắt buộc các bạn phải học đế

0 0 163

- vừa được xem lúc

Áp dụng SOLID trong Android

1. SOLID là gì. Thử tưởng tượng bạn đang ở trong một thư viện sách. Bạn muốn tìm một cuốn sách nào đó.

0 0 71

- vừa được xem lúc

ReactiveX - Những khái niệm cơ bản

1. Đặt vấn đề.

0 0 189

- vừa được xem lúc

Sử dụng Fragment Result API để giao tiếp giữa các Fragment trong Android

1. Giới thiệu.

0 0 77

- vừa được xem lúc

Cách sử dụng dagger 2 cơ bản trong Android

I. Giới thiệu.

0 0 236

- vừa được xem lúc

Những cái hay ho của ngôn ngữ Dart - P1

1. Mở đầu.

0 0 73

- vừa được xem lúc

Giới thiệu ngôn ngữ Dart

1. Giới thiệu.

0 0 61