Tag opencv series

Tìm kiếm bài viết trong Tag opencv series

- vừa được xem lúc

Tuần 3: Histogram - Histogram equalization

Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về histogram, cân bằng biểu đô mức xám và phân loại ảnh sử dụng histogram. Đâu tiên, chúng ta sẽ điểm qua các kiến thức về phép toán trên điểm ảnh t

0 0 36