Tag Open CV

Tìm kiếm bài viết trong Tag Open CV

- vừa được xem lúc

Template Matching giải quyết bài toán Object Detection đơn giản

Template Matching. Hàm cv2.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Các framework phổ biến trong công nghệ xử lý hình ảnh

Công nghệ xử lý hình ảnh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Phân loại hình ảnh với Vision Transformer

Ví dụ này triển khai mô hình Vision Transformer (ViT) của Alexey Dosovitskiy để phân loại hình ảnh và thể hiện mô hình đó trên tập dữ liệu CIFAR-100. Mô hình ViT áp dụng kiến trúc Transformer với khả

0 0 21

- vừa được xem lúc

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

Mở bài. Sau khi mình đọc bài này của bạn Sơn team mình về đánh giá điểm khuôn mặt, đến đoạn bắt xem vùng nào chứa khuôn mặt trên ảnh, thì mình chợt nhận ra là mình không biết gì về cái này cả Sau khi

0 0 222

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn lưu video từ luồng camera sử dụng tkinter và opencv

Ở bài viết này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế 1 chương trình đơn giản để có thể show luồng camera từ máy tính hoặc luồng rtsp, sau đó có thể lưu video theo bao nhiêu giây đó tùy các bạn. Ở bài

0 0 40

- vừa được xem lúc

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

Trong thời điểm nhà nước đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số như hiện nay, Document Understanding nói chung cũng như Table Extraction nói riêng đang trở thành một trong những lĩnh vực được quan tâm phát triển và chú trọng hàng đầu. Vậy Table Extraction là gì? Document Understanding là cái

0 0 220

- vừa được xem lúc

Remove Watermark, Seal in images with OpenCv

Trong bài toán về OCR có rất nhiều bài toán con đằng sau liên quan đến nội dung, chất lượng hình ảnh để đưa vào detec box và recognition cái box đó. Cụ thể như ta gặp phải là watermark, seal công ty nó sẽ làm nhiễu, ảnh hưởng đến nội dung, chất lượng OCR.

0 0 27

- vừa được xem lúc

Tăng tốc độ đọc frame từ video với cv2.VideoCapture và OpenCV

Phân tích. Trong các hệ thống nhận diện ta thường gặp phải vấn đề thời gian detection của hệ thống khá là chậm.

0 0 106