Tag Image Processing

Tìm kiếm bài viết trong Tag Image Processing

- vừa được xem lúc

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

Trong thời điểm nhà nước đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số như hiện nay, Document Understanding nói chung cũng như Table Extraction nói riêng đang trở thành một trong những lĩnh vực được quan tâm phát triển và chú trọng hàng đầu. Vậy Table Extraction là gì? Document Understanding là cái

0 0 74

- vừa được xem lúc

Nhận dạng ảnh cơ bản với Python

Tổng quan. Ngày nay, xử lý ảnh đang là một lĩnh vực mà rất nhiều người quan tâm, nghiên cứu.

0 0 33

- vừa được xem lúc

Nhận dạng chữ cái viết tay sử dụng Deep Learning

Trí tuệ nhân tạo (Artifical Intelligent) hay học máy (Machine Learning) là một lĩnh vực đang được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây bởi tính ứng dụng của nó trong thực tiễn. Có khá nhiều ứng

0 0 5