Tag OS

Tìm kiếm bài viết trong Tag OS

- vừa được xem lúc

Quên Mac hay Windows đi, chân ái là đây - Hướng dẫn thiết lập Ubuntu cho developer

Cái tiêu đề nghe nổ quá phải không? Nhưng không đâu, bạn hãy đọc hết bài viết này đi. Chuyện là gần đây mình vừa mới lựa chọn bỏ vị trí .

0 0 35

- vừa được xem lúc

Sự khác nhau giữa địa chỉ vật lý và địa chỉ logic trong OS

. Địa chỉ xác định duy nhất một vị trí trong bộ nhớ. Chúng ta có hai loại địa chỉ là địa chỉ logic và địa chỉ vật lý.

0 0 27