Tag OSCP

Tìm kiếm bài viết trong Tag OSCP

- vừa được xem lúc

BufferOverflow - in a nutshell

Lâu quá không viết bài, nay tui comeback với chủ đề siêu cũ nhưng lại là vấn đề khá khó hiểu đối với một số bạn mới bắt đầu - BufferOverflow. Tổ chức bộ nhớ tiến trình.

0 0 38

- vừa được xem lúc

Các công cụ khai thác "không chính thức" được OSCP "phê duyệt"

Như anh em đã/đang/sẽ nghiên cứu và thi OSCP thì sẽ biệt một chính sách của OSCP là cấm sử dụng các công cụ khai thác tự động. Chính sách này mình thấy cũng rất đúng vì nó tránh được việc không cần hiểu bản chất mà cứ chạy tool là khai thác thành công - kiểu script kiddie.

0 0 78

- vừa được xem lúc

Hành trình pass OSCP trong lần thi đầu tiên (2020)

Vào một chiều đông 17/12/2020, tôi nhận được cái email thông báo đã pass OSCP ngay lần thử đầu tiên. Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về Security và quyết định học cái gì đó cho riêng mình.

0 0 180