Tag OWASP

Tìm kiếm bài viết trong Tag OWASP

Hướng dẫn Sercurity Testing bằng tool OWASP ZAP cho pen tester - Kiểm thử xâm nhập

Hướng dẫn kiểm thử bảo mật (Sercurity Testing) bằng tool OWASP ZAP dành cho Pen Testers mới. I.

0 0 0

- vừa được xem lúc

OWASP là gì ? Top 10 OWASP 2023

OWASP là gì. OWASP là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu tập trung vào nghiên cứu và phát triển các phương pháp bảo mật ứng dụng web.

0 0 3

- vừa được xem lúc

[Security testing cho gà mờ] A05: 2021 SECURITY MISCONFIGURATION

Cấu hình sai bảo mật là gì. Cấu hình sai bảo mật là các biện pháp kiểm soát bảo mật.

0 0 5

- vừa được xem lúc

[Security testing cho gà mờ] Giới thiệu về OWASP TOP 10

SECURITY OVERVIEW. Kiểm thử bảo mật kết hợp các phương pháp kiểm.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Một số tips giúp ứng dụng Ruby on Rails bảo mật hơn

Tổng quan. Các Web framework ra đời giúp cho các lập trình viên phát triển các ứng dụng web một cách nhanh chóng và tiện lợi.

0 0 71