Tag PHP8

Tìm kiếm bài viết trong Tag PHP8

- vừa được xem lúc

Có gì mới trong PHP 8.0!

1. Lời mở đầu. PHP phiên bản 8.0 đã được chính thức phát hành một thời gian, theo các chuyên gia thì PHP có khá nhiều công nghệ đột phá nhằm tăng tính liên kết và cải thiện tốc độ xử lý.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về php type hint trong bản 8 (phần 1)

Giới thiệu. Tham khảo thêm ở bài viết php type hint.

0 0 24