Tag PTTK_Kteam,

Tìm kiếm bài viết trong Tag PTTK_Kteam,

- vừa được xem lúc

Quy trình phát triển phần mềm #Waterfall và mô hình #Agile_Scrum

Đây là một trong các buổi webinar mà #Kteam tham gia đồng hành cùng các bạn trẻ #HUST và #FTU ở vị trí diễn giả khách mời. Hãy cùng theo dõi những chia sẻ của anh Kim Long về

0 0 26