Tag Python cơ bản

Tìm kiếm bài viết trong Tag Python cơ bản

- vừa được xem lúc

Sự ảo ma của * trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ chém gió về một số cách sử dụng khác nhau của a.k.a "*" trong Python. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

Cách tải và cài đặt Python cho Windows mới nhất(3.9.1)

Trong bài viết hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách tải và cài đặt Python trên môi trường windows nhằm phục vụ cho quá trình học tập và thực hành. Việc trước tiên cần làm là chúng ta phải tải bản cài đặt về máy tính.

0 0 8