Tag Quality Assurance

Tìm kiếm bài viết trong Tag Quality Assurance

- vừa được xem lúc

[Chất lượng phần mềm] Các phép đo trong dự án phần mềm (Software Metrics)

Các phép đo trong dự án phần mềm là công cụ dể biểu diễn khối lượng, số lượng, hoặc thuộc tính chất lượng của một sản phẩm, hoặc một quy trình tạo ra sản phẩm phần mềm. Nguyên lý của các phép đo trong

0 0 3

- vừa được xem lúc

Dù là 1 developer, bạn cũng nên "đóng vai" 1 tester

English version: https://dev.to/doantrongnam/as-a-developer-sometimes-you-should-play-the-role-of-a-tester-247h .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Kỹ thuật Estimate kiểm thử phần mềm: Hướng dẫn chi tiết

Thế nào là Estimate kiểm thử phần mềm. Tại sao cần Estimation. . Estimate cái gì.

0 0 387