Tag R

Tìm kiếm bài viết trong Tag R

- vừa được xem lúc

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu sử dụng ngôn ngữ R

Xin chào mọi người hôm nay mình sẽ tiếp tục viết chủ đề mình hay viết: phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu, tuy nhiên, thay vì mình sử dụng ngôn ngữ python thì mình sử dụng ngôn ngữ lập trình R

0 0 39

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ R cho người mới bắt đầu

I. Giới thiệu. Ngôn ngữ R đang “hot”. Hơn 4.

0 0 12