Tag Recommender System

Tìm kiếm bài viết trong Tag Recommender System

- vừa được xem lúc

Điểm tin AI tuần qua: 20/02/2023 - 26/02/2023

Chương trình điểm tin hàng tuần của AI Research được xây dựng nhằm mục đích giúp bạn cập nhật các xu hướng mới nhất. Nội dung của chương trình bao gồm các nội dung như sau:.

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Recommender System] Giới thiệu hệ thống gợi ý

. Hệ thống gợi ý (Recommender System) là 1 nhánh con của hệ thống lọc thông tin (Infomation filtering system), nhằm tìm cách dự đoán việc đánh giá (rating) của người dùng (user) sẽ đưa ra cho 1 sản phẩm (item). Chúng chủ yếu được dùng trong các ứng dụng thương mại điện tử.

0 0 48