Tag AI

Tìm kiếm bài viết trong Tag AI

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Data Science

Data Science là gì. Khoa học dữ liệu ≠ Khoa học thông thường: tìm tri thức từ dữ liệu (“data-driven”).

0 0 3

- vừa được xem lúc

"Nguyên tắc và Đạo đức" trong phát triển AI, đã đến lúc chúng ta cần quan tâm

Mở đầu. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang lại những thay đổi mang tính cách mạng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, định hình lại cách chúng ta tương tác với công nghệ hà

0 0 4

- vừa được xem lúc

Google Bard - Đối thủ đáng gờm của ChatGPT

Welcome to Bard !!. Chào anh em, hôm nay mình xin làm 1 bài giới thiệu về 1 con chatbot mới của Google xem thử nó có gì hay ho để có thể đối đầu với ChatGPT nhé.

0 0 2

- vừa được xem lúc

AWS認定を持っておけば – よりスキルの高い開発者になれるはず

Amazon Web Services (AWS)は、クラウドコンピューティングサービスで最もシェアが高く、AWSの認定を受けることで、IT分野でのキャリアをスタートすることができます。最終的な目標がエンジニア、DevOps、データアナリスト、または技術コンサルタントになることであっても、AWSの認定は、広いキャリアチャンスを提供します。Global Knowledgeによると、2021年において

0 0 2

- vừa được xem lúc

AWSとAlibaba Cloud、ビジネスにより大きな価値をもたらすのか?

クラウドサービスは、現在の第 4 次産業革命の時代において、もはや奇抜なキーワードではありません。NETKOと一緒に、世界を代表する2つのクラウドプラットフォームであるAWSとAlibaba Cloudを詳しく評価してみましょう。サービスの可用性、価格と経済性、スケーラビリティと柔軟性、セキュリティと高可用性を調査・比較し、お客様のビジネスニーズに最適なものを見つけて行きたいと思います。. AWS

0 0 3

- vừa được xem lúc

Ứng dụng AI vào quản lý dự án

AI có thể được sử dụng trong quản lý dự án để giúp tăng cường hiệu quả và độ chính xác của quá trình quản lý dự án. Dưới đây là một số cách mà AI có thể được áp dụng vào quản lý dự án:.

0 0 2

- vừa được xem lúc

ChatGPT の Fine-tuning API - 企業への人工知能の革命

ChatGPT の Fine-tuning APIは、高度な人工知能技術であり、企業向けのコンサルティングおよび顧客サポートシステムの構築に広く適用されています。 特に、ChatGPT の Fine-tuning API により、各企業のニーズとデータに合わせてディープラーニングモデルをカスタマイズおよびトレーニングできることです。この記事で、NETKOソリューションと一緒に調べましょう!. Ch

0 0 2

- vừa được xem lúc

Lightweight Fine-Tuning: Một hướng đi cho những người làm AI trong kỉ nguyên của các Super Large Models (Phần 1)

Note: Tiêu đề và nội dung của bài viết này được lấy cảm hứng từ bài viết của sếp mình: "Hướng đi nào cho những người làm AI trong kỉ nguyên của các Super Large Models?". Recommend các bạn nên đọc để t

0 0 3

- vừa được xem lúc

Hướng đi nào cho những người làm AI trong kỉ nguyên của các Super Large Models?

Lời mở đầu. Có lẽ thời gian chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây, thế giới công nghệ đã bị khuynh đảo bởi các mô hình AI như ChatGPT, GPT-4, DALLE-2, Midjourney.

0 0 3

- vừa được xem lúc

The Power and Limitations of AI in Cybersecurity

The advancement of technology and its growing integration into our daily routines have increased the risks that come with it. Cybersecurity has become a top concern for individuals, businesses, and go

0 0 3

- vừa được xem lúc

Zero-shot Object Detection with Detic

Gần đây chúng ta đã quá quen thuộc với từ khóa "zero-shot", một trong những ví dụ điểm hình của nó chính là ChatGPT của OpenAI đang làm mưa làm gió trên khắp các diễn đàn kể cả không liên quan tới trí

0 0 2

- vừa được xem lúc

The Future of AI Tools: What to Expect and How to Prepare

In recent years, Artificial Intelligence (AI) has become a buzzword in the technology industry. AI-powered tools are transforming the way we live and work, and it is only going to increase in the futu

0 0 2

- vừa được xem lúc

Điểm tin AI tuần qua: 20/03/2023 - 26/03/2023

Chương trình điểm tin hàng tuần của AI Research được xây dựng nhằm mục đích giúp bạn cập nhật các xu hướng mới nhất. Nội dung của chương trình bao gồm các nội dung như sau:.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Điểm tin AI tuần qua: 13/03/2023 - 20/03/2023

Chương trình điểm tin hàng tuần của AI Research được xây dựng nhằm mục đích giúp bạn cập nhật các xu hướng mới nhất. Nội dung chính:.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Tốc độ nạp kiến thức CÓ THỂ tăng nhanh bằng AI

1. Sự tự học và tầm quan trọng của sự tự học.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Điểm tin AI tuần qua: 05/03/2023 - 12/03/2023

Chương trình điểm tin hàng tuần của AI Research được xây dựng nhằm mục đích giúp bạn cập nhật các xu hướng mới nhất. Nội dung của chương trình bao gồm các nội dung như sau:.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Điểm tin AI tuần qua: 27/02/2023 - 05/03/2023

Chương trình điểm tin hàng tuần của AI Research được xây dựng nhằm mục đích giúp bạn cập nhật các xu hướng mới nhất. Các hoạt động đáng chú ý trong tuần:.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Một số trang web cho phép tạo ảnh bằng cách gõ text

Hiện có rất nhiều website và ứng dụng di động cho phép những người thường (không phải designer hay họa sĩ) cũng có thể vẽ ra những bức tranh đẹp, sử dụng được cho mục đích cá nhân (và cả thương mại).

0 0 9

- vừa được xem lúc

Một xu hướng mới về trí tuệ nhân tạo (AI) đã được phát hiện: Chinchilla (70B) vượt xa GPT-3 (175B) và Gopher (280B) về hiệu suất

Một xu hướng mới về trí tuệ nhân tạo (AI) đã được phát hiện: Chinchilla (70B) vượt xa GPT-3 (175B) và Gopher (280B) về hiệu suất. DeepMind đã tìm ra cách để tăng kích thước các mô hình ngôn ngữ lớn mộ

0 0 3

- vừa được xem lúc

Điểm tin AI tuần qua: 20/02/2023 - 26/02/2023

Chương trình điểm tin hàng tuần của AI Research được xây dựng nhằm mục đích giúp bạn cập nhật các xu hướng mới nhất. Nội dung của chương trình bao gồm các nội dung như sau:.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Tip & Trick - Hướng dẫn "Promt". Viết đoạn văn dài và chi tiết bằng ChatGPT

Topic lập ra cập nhật các "Promt" hướng dẫn trò chuyện với ChatGPT một cách tối ưu và hiệu quả. Mặc dù có khả năng phản hồi không chính xác, nhưng chúng ta sẽ có thêm những ý tường và chỉ cần bỏ thời

0 0 3