Tag AI

Tìm kiếm bài viết trong Tag AI

2 phút để hiểu cách tính ROUGE metric

Để đánh giá một model tóm tắt văn bản ta có thể dùng thước đo ROUGE. ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation) đo lường độ chính xác của các hệ thống tóm tắt bằng cách so sánh giữa văn

0 0 0

Quản lý dự án Agile Scrum với Công Nghệ AI. Tại sao không?

Giới Thiệu:. Trong kỷ nguyên hiện nay, khi AI (Trí Tuệ Nhân Tạo) không chỉ là một phần của cuộc cách mạng công nghệ mà còn là một yếu tố quyết định trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh, việc tích hợp

0 0 0

- vừa được xem lúc

Xu hướng công nghệ AI năm 2024

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẵn sàng trải qua những bước phát triển mang tính biến đổi trong những năm tới. Với những tiến bộ gần đây kể từ khi ChatGPT ra đời bởi OpenAI hay công nghệ đứng sau nó đã cho thấ

0 0 1

- vừa được xem lúc

Using Copilot to generate Unit Test

English version . . Image Source. Introduction.

0 0 2

- vừa được xem lúc

10 Công cụ AI tốt nhất để Marketing trong năm 2023

Những công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho Marketing có thể hỗ trợ các nhà tiếp thị thực hiện nhiều nhiệm vụ như theo dõi phương tiện truyền thông xã hội, viết nội dung và tạo hình ảnh. Tận dụng các

0 0 1

- vừa được xem lúc

MLOps Lifecycle - Vòng đời của một dự án AI

Overviews. Việc triển khai ổn định trong thực tế tốn nhiều thời gian vì vậy việc nắm bắt được quá trình hoạt động của hệ thống là vô cùng quan trọng.

0 0 1

- vừa được xem lúc

The AI Advantage: Transforming Blockchain Development Processes

Smart Contract Automation:. AI can be employed to automate the creation, deployment, and management of smart contracts.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Tại sao là MLOps?

Khái niệm về MLOps. MLOps là viết tắt của Machine Learning Operations (Hoạt động học máy).

0 0 1

- vừa được xem lúc

TensorRT - Sự vượt trội với bài toán tối ưu mô hình Deep Learning

Phần mở đầu. TensorRT là một thư viện được phát triển bởi NVIDIA và là một phần của NVIDIA Deep Learning Accelerator (NVIDIA), dùng để tối ưu hóa mô hình AI, học máy chạy trên GPU -> Giúp cải thiện tố

0 0 8

- vừa được xem lúc

Attention và sự hình thành của mô hình Transformer

1. Mở đầu.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Template Matching giải quyết bài toán Object Detection đơn giản

Template Matching. Hàm cv2.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Góc nhìn tổng quan về bài toán Blind Image Super-Resolution

Blind image super-resolution (hay siêu phân giải mù), là bài toán nhằm siêu phân giải hình ảnh chất lượng thấp với degradation chưa biết, đã thu hút sự chú ý do tầm quan trọng trong việc phát triển cá

0 0 7

- vừa được xem lúc

Medium Premium series - Đừng chỉ là Frameworker, hãy trở thành Engineer

Lời tựa của người dịch. Chào các bạn, mình là Biên, một Flutter mobile dev.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Tất tần tật những kĩ thuật Prompt Engineering hữu ích nhất cho chatGPT

chatGPT nói riêng hay mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nói chung, đã và đang đạt được những thành tựu cực kỳ quan trọng lĩnh vực ngôn ngữ tự nhiên, chúng dần dần xuất hiện ở mọi nơi và cho thấy một khả năng

0 0 6

- vừa được xem lúc

THÔNG NÃO AI #6 - 5 CÁCH CẬP NHẬT KIẾN THỨC TRONG LĨNH VỰC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Trong video THỨ SÁU này mình sẽ nói về chủ đề. 5 CÁCH CẬP NHẬT KIẾN THỨC TRONG LĨNH VỰC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO .

0 0 7

- vừa được xem lúc

Simple java client to get Google Bard's answer from your prompt

Usage. Just import the library to your project with one of these options:. Using Maven Central Repository:. .

0 0 6

- vừa được xem lúc

Giải quyết bài toán Vision-Language với BLIP-2 và InstructBLIP

Giới thiệu. Với sự phát triển của AI (Artificial Intelligence) hiện nay, các mô hình Computer Vision (CV) hay Natural Language Processing (NLP) đang ngày càng dễ học, dễ làm và dễ ứng dụng hơn bao giờ

0 0 5

- vừa được xem lúc

Copilot là gì? Lý do nên sử dụng công cụ hỗ trợ lập trình này?

Let's try: https://github.com/features/copilot.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Natural Language Processing đã khiến cuộc sống thông minh hơn như thế nào? (Phần 2)

Ở phần trước, mình đã chia sẻ về khái niệm NLP là gì và tình hình NLP trong những năm vừa qua, lý do tại sao mà NLP lại khiến mọi thứ trở nên thông minh đến như vậy. Ở phần này, mình sẽ giải thích về

0 0 11