Tag Registry

Tìm kiếm bài viết trong Tag Registry

- vừa được xem lúc

Set up private docker registry

Bài toán: Mình cần 1 repository để lưu trữ Docker Images của mỗi lần build. -> Docker hub chỉ cho duy nhất 1 private repos, còn lại sẽ mất phí hoặc phải để public. tham khảo ở đây ([Docker Hub])(https://www.docker.

0 0 3