Tag Registry

Tìm kiếm bài viết trong Tag Registry

- vừa được xem lúc

[K8S] Phần 11 - Xây dựng Private Docker Registry phục vụ CICD với Kubernetes

Lời tựa. Chào các bạn, tiếp tục với series dựng lab kubernetes thì việc triển khai ứng dụng trên K8S sẽ nhất thiết phải sử dụng tới Docker Registry để lưu trữ Docker Image cho dự án.

0 0 33

- vừa được xem lúc

Set up private docker registry

Bài toán: Mình cần 1 repository để lưu trữ Docker Images của mỗi lần build. -> Docker hub chỉ cho duy nhất 1 private repos, còn lại sẽ mất phí hoặc phải để public. tham khảo ở đây ([Docker Hub])(https://www.docker.

0 0 57