Tag Docker Registry

Tìm kiếm bài viết trong Tag Docker Registry

- vừa được xem lúc

Giới thiệu và cài đặt Harbor

Chỉ là một chút kinh nghiệm cá nhân tự note để xem lại nên đa phần mình viết để gợi nhớ lại cho bản thân, để có thể đọc lại khi cần . .

0 0 10

- vừa được xem lúc

[K8S] Phần 11 - Xây dựng Private Docker Registry phục vụ CICD với Kubernetes

Lời tựa. Chào các bạn, tiếp tục với series dựng lab kubernetes thì việc triển khai ứng dụng trên K8S sẽ nhất thiết phải sử dụng tới Docker Registry để lưu trữ Docker Image cho dự án.

0 0 33

- vừa được xem lúc

Build, Deploy Express Nodejs App với Docker Image, Kubernetes và Gitlab Registry

I, Đôi chút về Kubernetes. Kubernetes: là dịch vụ điều phối container.

0 0 48

- vừa được xem lúc

Set up private docker registry

Bài toán: Mình cần 1 repository để lưu trữ Docker Images của mỗi lần build. -> Docker hub chỉ cho duy nhất 1 private repos, còn lại sẽ mất phí hoặc phải để public. tham khảo ở đây ([Docker Hub])(https://www.docker.

0 0 57