Tag Docker Registry

Tìm kiếm bài viết trong Tag Docker Registry

- vừa được xem lúc

Build, Deploy Express Nodejs App với Docker Image, Kubernetes và Gitlab Registry

I, Đôi chút về Kubernetes. Kubernetes: là dịch vụ điều phối container.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Set up private docker registry

Bài toán: Mình cần 1 repository để lưu trữ Docker Images của mỗi lần build. -> Docker hub chỉ cho duy nhất 1 private repos, còn lại sẽ mất phí hoặc phải để public. tham khảo ở đây ([Docker Hub])(https://www.docker.

0 0 3