Tag iPhone

Tìm kiếm bài viết trong Tag iPhone

- vừa được xem lúc

Lấy UDID Của iPhone iPad Không Cần USB CABLE

Trong quá trình phát triển ứng dụng, sau khi bạn hoàn thiện sản phẩm hay từng phần trong kế hoạch phát triển, đội QA rất muốn được Test những tính năng đã hoàn thiện trên thiết bị thật. Một trong nhữn

0 0 14

- vừa được xem lúc

Code trên iphone mà không cần biết code - auto tính giờ làm

Hey, everybody. Sau một thời gian vắng bóng các bài viết mới.

0 0 25