Tag skynet

Tìm kiếm bài viết trong Tag skynet

- vừa được xem lúc

SkyDB: Database cho các ứng dụng phi tập trung

Sau sự ra mắt của Skynet với việc cung cấp nơi lưu trữ cho các Dapp, file,...Skynet đã tích hợp thêm SkyDB để tạo dựng những tài khoản phi tập trung và lưu trữ file trên nó. Tuy nhiên hiện tại SkyDB đang chỉ hỗ trợ lưu trữ dưới dạng text chứ chưa trực tiếp lưu trữ file, có thể do họ muộn tận dụng nh

0 0 22