- vừa được xem lúc

So sánh Azure FHIR Services Vs. Google Cloud Healthcare API

0 0 11

Người đăng: Nguyễn Đình Chiện

Theo Viblo Asia

Trong quá khứ, việc trao đổi dữ liệu sức khỏe giữa các hệ thống đã gặp nhiều vấn đề về tương thích. Các hệ thống khác nhau và các hệ thống mã hóa khác nhau, như HL7 và CCDA, đã làm cho việc giao tiếp giữa các hệ thống sức khỏe trở nên khó khăn.

Tiêu chuẩn dữ liệu FHIR đã cải thiện đáng kể tính tương thích trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bằng cung cấp một định dạng dữ liệu phong phú và nhất quán cho các hệ thống trao đổi thông tin. Tuy nhiên, việc triển khai FHIR có thể gặp khó khăn, vì FHIR vẫn là một tiêu chuẩn mới, nên hầu hết các nhóm không có đủ kiến thức chuyên môn để triển khai FHIR một cách hiệu quả và chính xác.

Các dịch vụ FHIR dựa trên đám mây từ Microsoft và Google đã giúp việc áp dụng FHIR trở nên đơn giản và dễ dàng, tiết kiệm thời gian cho các nhóm. Nếu không có những dịch vụ này, các nhóm sẽ phải dành thời gian quản lý cơ sở hạ tầng vật lý, xây dựng các giao diện lập trình ứng dụng (API) hoặc thậm chí phát triển một ứng dụng hoàn toàn mới. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét các giải pháp FHIR từ hai nhà cung cấp dịch vụ đám mây công cộng (CSP) hàng đầu và so sánh chúng trực tiếp, để bạn có thể quyết định xem cái nào phù hợp với bạn.

Cùng tìm hiểu FHIR là gì?

Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) là một tiêu chuẩn tương tác cho trao đổi thông tin chăm sóc sức khỏe điện tử. Nó được phát triển bởi tổ chức phi lợi nhuận Health Level Seven International (HL7) để hỗ trợ tính tương tích của hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR). FHIR được thiết kế đặc biệt cho web và việc sử dụng nó đã được Trung tâm Dịch vụ Y tế và Dịch vụ Y tế Medicaid của Hoa Kỳ (CMS) yêu cầu đối với người trả tiền và nhà cung cấp từ giữa năm 2021. (Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây https://www.hl7.org/fhir/)

Các yếu tố cơ bản của khung công việc FHIR được gọi là tài nguyên (resources). Đây là các thành phần modular có thể được sử dụng để xây dựng các hệ thống hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề trao đổi dữ liệu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. CSPs cần phải giải quyết các tiêu chuẩn FHIR khi đặt các doanh nghiệp liên quan đến chăm sóc sức khỏe vào môi trường của họ. Các công ty có thể tận dụng các dịch vụ FHIR dựa trên đám mây để giảm thiểu sự phức tạp và chi phí của việc xử lý EHR.

Azure FHIR Services là gì?

Microsoft Azure Health Data Services cung cấp cho khách hàng dịch vụ FHIR giúp tạo điều kiện cho việc trao đổi dữ liệu sức khỏe bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn FHIR. Đây là một dịch vụ nền tảng dưới hình thức Platform-as-a-Service (PaaS) cho phép bất kỳ ai lưu trữ và trao đổi ePHI một cách an toàn trên đám mây. Các tính năng chính của dịch vụ này bao gồm:

 • Một máy chủ FHIR tương thích quản lý có hiệu suất cao và thời gian trễ thấp được cung cấp trên đám mây
 • Giao diện lập trình ứng dụng (API) FHIR chuẩn doanh nghiệp để truy cập và lưu trữ dữ liệu FHIR
 • Môi trường tuân thủ cho quản lý ePHI an toàn
 • SMART on FHIR cho các ứng dụng di động và web
 • Azure Active Directory Role-Based Access Controls cho việc truy cập vào dữ liệu FHIR
 • Nhật ký kiểm tra (audit logs) để theo dõi các sự kiện trong kho dữ liệu dịch vụ FHIR.

image.png

Azure FHIR Services cho phép các tổ chức triển khai một máy chủ FHIR nhanh chóng, tận dụng tính mở rộng của đám mây để lưu trữ và xử lý dữ liệu sức khỏe. Microsoft xử lý các yêu cầu vận hành, bảo trì và tuân thủ của dịch vụ PaaS này.

Google Cloud Healthcare API là gì?

Google Cloud Healthcare API cho phép trao đổi tiêu chuẩn hóa dữ liệu chăm sóc sức khỏe giữa các ứng dụng và giải pháp được xây dựng trên nền tảng Google Cloud. Đây là một môi trường phát triển được quản lý hoàn toàn và có khả năng mở rộng cao, được thiết kế để xây dựng các giải pháp lâm sàng và phân tích an toàn bằng cách sử dụng Google Cloud. Một số tính năng chính của nó bao gồm:

 • Hỗ trợ đầy đủ cho tuân thủ HIPAA (Hiệp hội Bảo vệ Quyền riêng tư và An toàn của Bệnh nhân)
 • Truy cập vào phân tích tiên tiến để khai thác giá trị của dữ liệu
 • Khả năng mở rộng được quản lý phù hợp với các mô hình sử dụng
 • Tích hợp với quản lý chu kỳ API Apogee
 • Giao diện REST và RPC thân thiện với nhà phát triển
 • Sự linh hoạt mở rộng dữ liệu thông qua nhập và xuất hàng loạt dữ liệu FHIR.

image.png

So sánh Azure FHIR Services và Google Cloud Healthcare API

Tính năng Azure FHIR Services Google Cloud Healthcare API
Tùy chọn triển khai Azure Health Data Services: PaaS quản lý và chuẩn bị cơ sở dữ liệu.
- Azure API for FHIR: Máy chủ PaaS được quản lý tối giản hơn.
- FHIR Server for Azure: Máy chủ FHIR mã nguồn mở có thể triển khai trên môi trường Azure.
Google Cloud Healthcare API: Dịch vụ được quản lý hoàn toàn, kết nối các hệ thống và ứng dụng chăm sóc sức khỏe đã tồn tại trên Google Cloud. Cung cấp ba giao diện hỗ trợ FHIR, HL7v2 và DICOM.
Khả năng tùy chỉnh Azure FHIR Services cho phép tùy chỉnh thông qua FHIR Server for Azure cung cấp quyền truy cập quản trị vào tất cả các dịch vụ cơ bản. Google Cloud Healthcare API không cho phép tùy chỉnh và không cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu cơ bản.
Quản lý Azure FHIR Services loại bỏ nhu cầu quản lý của khách hàng thông qua hai tùy chọn PaaS. Azure Health Data Services và Azure API for FHIR được quản lý bởi Microsoft. Google Cloud Healthcare API là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn, không đòi hỏi khách hàng quản lý hoặc duy trì bất kỳ cơ sở hạ tầng nào.
Khả năng mở rộng Azure FHIR Services cung cấp khả năng mở rộng tự động với hai tùy chọn PaaS. Khách hàng sử dụng máy chủ mã nguồn mở có thể tận dụng tính mở rộng thông thường của đám mây. Google Cloud Healthcare API là một dịch vụ không cần máy chủ, tự động mở rộng để đáp ứng mô hình sử dụng. Không cần xác định yêu cầu khả năng ban đầu hoặc thay đổi thủ công để mở rộng khả năng.
Bảo mật Differential privacy; Homomorphic encryption; Confidential Compute; Bring Your Own Key (BYOK) Healthcare De-identification; Cloud Data Loss Prevention (DLP); Audit logging to track data access
Tích hợp với dịch vụ khác Azure FHIR Services được thiết kế để tích hợp với các dịch vụ Azure khác như Synapse Analytics, Machine Learning và Power BI để thu thập thông tin hữu ích từ dữ liệu. Google Cloud Healthcare API cho phép kết nối với nhiều dịch vụ Google khác như kho dữ liệu BigQuery, AI/Machine Learning & PUB/Sub.

Nhìn chung, cả Azure FHIR Services và Google Cloud Healthcare API đều cung cấp môi trường quản lý tuân thủ theo tiêu chuẩn FHIR. Các dịch vụ này được thiết kế để hỗ trợ xử lý thông tin sức khỏe trên nền tảng Azure hoặc Google Cloud, và cả hai dịch vụ đều dễ dàng tích hợp với các sản phẩm và dịch vụ khác của nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP). Nói chung, nếu bạn đã đầu tư vào Azure hoặc Google Cloud, sự lựa chọn giữa hai dịch vụ này khá đơn giản.

Dịch vụ mã nguồn mở của Azure là tùy chọn có thể tùy chỉnh nhất và là sự lựa chọn tốt cho các tổ chức muốn tự quản lý môi trường. Dịch vụ của Google không thể tùy chỉnh, điều này có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của tổ chức của bạn.

Microsoft và Google chỉ là hai nhà cung cấp dịch vụ FHIR trên nền tảng đám mây. Mặc dù cả hai đều là các lựa chọn tốt, nhưng cũng có các giải pháp tương tự khác trên thị trường.

Tài liệu tham khảo: https://blog.cloudticity.com/azure-fhir-services-vs.-google-cloud-healthcare-api-which-one-is-right-for-you

Bình luận

Bài viết tương tự

- vừa được xem lúc

STACKDRIVER - GETTING STARTED

1. Overview.

0 0 41

- vừa được xem lúc

Set Up Network and HTTP Load Balancers

1. Overview. There are two types of load balancers in Google Cloud Platform:. .

0 0 34

- vừa được xem lúc

Deploying A Containerized Web Application On Kubernetes

1. Overview. Kubernetes is an open source project (available on kubernetes.io) which can run on many different environments, from laptops to high-availability multi-node clusters; from public clouds to on-premise deployments; from virtual machines to bare metal.

0 0 30

- vừa được xem lúc

Introduction to Google Cloud AutoML Vision

With the rapid development of technology, a Data Scientist could achieve their job like training ML models faster. The Word "AutoML"(also known as Automated machine learning) comes and now plays a cru

0 0 46

- vừa được xem lúc

Nhập môn Infrastructure as Code - Sử dụng Terraform để provision infrastructure trên GCP

Hôm nay, mình sẽ dành thời gian để viết 1 bài Hands-on đơn giản về Terraform - Một công cụ để viết Infrastructrure as Code. .

0 0 43

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn build ứng dụng sử dụng dịch vụ Speech To Text của Google Cloud trên NodeJS

Hiện tại có rất nhiều nhà cung cấp hỗ trợ service nhận diện giọng nói từ file sang văn bản, nổi bật nhất trong đó có lẽ là service từ Google Cloud. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách setup và sử d

0 0 22