Tag soft skills

Tìm kiếm bài viết trong Tag soft skills

- vừa được xem lúc

10 kỹ năng mềm cần thiết cho lập trình viên thành công

Kỹ năng mềm cho phép chúng ta tương tác hiệu quả và sống hòa hợp hơn với mọi người xung quanh. Một số tính cách như là sự đồng cảm, cởi mở, sẵn sàng học hỏi đều là những kỹ năng mềm rất cần thiết tron

0 0 21

- vừa được xem lúc

Một vài tip nhỏ trong việc đặt câu hỏi

Là người thử nghiệm, chúng ta không chỉ xác nhận mọi thứ mà còn đặt câu hỏi về mọi thứ. Rõ ràng rằng việc đặt ra những câu hỏi hay đóng vai trò quan trọng để giúp chúng ta thực hiện thử nghiệm tốt hơn

0 0 2

- vừa được xem lúc

Đặt mục tiêu tốt với SMART (phần 1)

Bạn có biết chỉ có 3% người đặt mục tiêu cho công việc và theo thống kê những người này có tỷ lệ hoàn thành công việc gấp 10 lần những người khác. . "Tôi muốn có sức khỏe tốt.".

0 0 3