Tag Text Detection

Tìm kiếm bài viết trong Tag Text Detection

- vừa được xem lúc

Bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn

Mở đầu. Đợt vừa rồi thì mình có tham gia một cuộc thi về trích xuất thông tin từ hóa đơn có tên gọi là The Mobile capture receipts Optical Character Recognition (MC-OCR) .

0 0 327