Tag Information Extraction

Tìm kiếm bài viết trong Tag Information Extraction

- vừa được xem lúc

Bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn

Mở đầu. Đợt vừa rồi thì mình có tham gia một cuộc thi về trích xuất thông tin từ hóa đơn có tên gọi là The Mobile capture receipts Optical Character Recognition (MC-OCR) .

0 0 334

- vừa được xem lúc

Information Extraction trong OCR là gì? Phương pháp nào để giải quyết bài toán?

Giới thiệu bài toán. Nhắc đến Key Information Extraction là gì chắc nhiều bạn đang chưa có câu trả lời cho mình, vì lâu nay đối với bài toán Optical Character Recognition (OCR) thường thì chúng ta sẽ quan tâm đến các bài toán như Text Detection và Text Recognition.

0 0 64