Tag Image Segmentation

Tìm kiếm bài viết trong Tag Image Segmentation

- vừa được xem lúc

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

1. Giới thiệu về bài toán Automatic Object Removal.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn

Mở đầu. Đợt vừa rồi thì mình có tham gia một cuộc thi về trích xuất thông tin từ hóa đơn có tên gọi là The Mobile capture receipts Optical Character Recognition (MC-OCR) .

0 0 322