Tag trick

Tìm kiếm bài viết trong Tag trick

18+ kĩ thuật rút gọn code Javascript của bạn

1. Toán tử 3 ngôi (Ternary Operator). Sử dụng khi cần rút ngắn đoạn if..else thành 1 dòng. Thay vì. const x = 100;. let result;.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Một vài Tips và Tricks trên trình duyệt Chrome hữu dụng mà cả Dev và Test nên biết.

Một vài Tips và Tricks trên trình duyệt Chrome khá hữu dụng mà cả Dev và Tester nên biết. Cái này trước giờ mình cũng ít khi sử dụng nhưng đợt vừa qua nó tại tỏ ra khá hiệu quả trong việc debug của mì

0 0 2

- vừa được xem lúc

Những điều cần lưu ý và sử dụng Hook trong React (Phần 4)

IV. So sánh useCallback() và useMemo(). 1. useCallback() là gì.

0 0 28

- vừa được xem lúc

Những điều cần lưu ý và sử dụng Hook trong React (Phần 3)

III. Memoization và React.memo. 1.

0 1 4

- vừa được xem lúc

Những điều cần lưu ý và sử dụng Hook trong React (Phần 2)

II. UseEffect và điều cần lưu ý . Có hai loại xử lý phổ biến trong các thành phần React: những xử lý phụ không yêu cầu cleanup và những xử lý phụ có cleanup. Hãy xem xét sự khác biệt này chi tiết hơn.

0 0 23