Tag scope

Tìm kiếm bài viết trong Tag scope

- vừa được xem lúc

Scope trong Laravel.

Chào các bạn, ngày hôm này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu qua cách sử dụng scope cơ bản trong Laravel. Hãy tưởng tượng rằng bạn cần thêm một ràng buộc vào tất cả các truy vấn tới model.

0 0 3