Tag ux/ui

Tìm kiếm bài viết trong Tag ux/ui

Sự khác nhau về thiết kế trải nghiệm người dùng trên ứng dụng dành cho người Mỹ và người Nhật

Thỉnh thỏang tôi có nghe đồng nghiệp nói vui là các app của Nhật giao diện lạ nhỉ, không giống các mình thường hay thấy. Giao diện thì cũng tối giản nữa.

0 0 0