Tag Japanese

Tìm kiếm bài viết trong Tag Japanese

- vừa được xem lúc

Blog#106: 新しいプログラマーの皆さんへの重要なメッセージ

. この記事の主な目的は、日本語レベルを上げるのを手伝うことです。ソフトウェア開発に関連する概念や知識なとを紹介するために簡単な日本語を使います。ITの知識に関しては、インターネット上でもっとよく説明されているかもしれませんが、この記事の主な目標はまだ日本語を学ぶことです。. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

Blog#104: AWS SQS: ジュニア開発者のガイドです

こんにちは、私は東京からのフルスタックWebデベロッパーであるTUANです。. 今後の便利で面白い記事を見逃さないように、私のブログをフォローしてください。.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Blog#102: マージソートをマスターする:JavaScriptで配列をソートするガイド

こんにちは、私は東京からのフルスタックWebデベロッパーであるTUANです。. 今後の便利で面白い記事を見逃さないように、私のブログをフォローしてください。.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Blog#100: 6つのアルゴリズム:すべての開発者が知っておくべきもの(重要)

こんにちは、私は東京からのフルスタックWebデベロッパーであるTUANです。. 今後の便利で面白い記事を見逃さないように、私のブログをフォローしてください。.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Blog#98: 依存性注入の魔法を解き放つ:初心者向けガイド ・「Dependency Injection (DI)」

こんにちは、私は東京からのフルスタックWebデベロッパーであるTUANです。. 今後の便利で面白い記事を見逃さないように、私のブログをフォローしてください。.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Blog#91: JavaScriptコードを革新する「First-Class」関数のサプライズする方法

こんにちは、私は東京からのフルスタックWebデベロッパーであるTUANです。. 今後の便利で面白い記事を見逃さないように、私のブログをフォローしてください。.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Blog#95: 開発効率の向上に役立つ20の有用なJavaScriptのヒント

こんにちは、私は東京からのフルスタックWebデベロッパーであるTUANです。. 今後の便利で面白い記事を見逃さないように、私のブログをフォローしてください。.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Blog#96: Reactをマスターする:すべての開発者に必要な5つの基本概念

こんにちは、私は東京からのフルスタックWebデベロッパーであるTUANです。. 今後の便利で面白い記事を見逃さないように、私のブログをフォローしてください。.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Blog#89: Pure functionとは何ですか?そして、なぜそれを気にするべきですか?

こんにちは、私は東京からのフルスタックWebデベロッパーであるTUANです。. 今後の便利で面白い記事を見逃さないように、私のブログをフォローしてください。.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Blog#87: JavaScriptでバブルソートを使いこなす初心者のためのガイド

こんにちは、私は東京からのフルスタックWebデベロッパーであるTUANです。. 今後の便利で面白い記事を見逃さないように、私のブログをフォローしてください。.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Blog#84: JavaScriptでの再帰パターンへの紹介

こんにちは、東京のフルスタックWeb開発者のTuanです。. 役に立つ記事や面白い記事を見逃さないように、私のブログをフォローしてください。.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Blog#82: Javascriptにおける不変パターンとは何ですか?

. Bài viết này được mình dịch từ một bài viết tương tự của mình (Link tham khảo). Mục tiêu sẽ là, sử dụng Technical Document để học Tiếng Nhật.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Blog#80: JavaScriptでカリー化パターンの理解

. Bài viết này được mình dịch từ một bài viết tương tự của mình (Link tham khảo). Mục tiêu sẽ là, sử dụng Technical Document để học Tiếng Nhật.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Blog#75: JavaScriptでファクトリーデザインパターンを理解する

. Bài viết này được mình dịch từ một bài viết tương tự của mình (Link tham khảo). Mục tiêu sẽ là, sử dụng Technical Document để học Tiếng Nhật.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Blog#72: JavaScriptでのトップ10デザインパターン

. Bài viết này được mình dịch từ một bài viết tương tự của mình (Link tham khảo). Mục tiêu sẽ là, sử dụng Technical Document để học Tiếng Nhật.

0 0 3

- vừa được xem lúc

[Kỹ thuật (技術)]Thuật toán và chương trình (アルゴリズムとプログラミング)

Với sự đầu tư mạnh mẽ từ Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT), nhu cầu về nhân lực biết tiếng Nhật ngày càng tăng cao. Tuy nhiên việc này làm phát sinh rất nhiều vấn đề.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Một số công cụ tách câu cho văn bản tiếng Nhật - Japanese sentence boundary disambiguation

1. Vấn đề tách câu trong bài toán NLP tiếng Nhật.

0 0 6

- vừa được xem lúc

[Các yếu tố kỹ thuật (技術要素) #1] Giao diện người dùng ヒューマンインタフェース

Với sự đầu tư mạnh mẽ từ Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT), nhu cầu về nhân lực biết tiếng Nhật ngày càng tăng cao. Tuy nhiên việc này làm phát sinh rất nhiều vấn đề.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Thuật ngữ quản lý dự án bằng tiếng Nhật.

Nếu bạn đọc được bài viết này, tức là bạn đang tìm hiểu về các thuật ngữ quản lý dự án tiếng Nhật và được Google đưa đến Viblo thông qua thuật toán của nó. Hi vọng bài viết có thể giúp ích cho bạn.

0 0 22

- vừa được xem lúc

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

Mở đầu. Dịch tự động hay còn gọi là dịch máy (tiếng Anh: machine translation) là một nhánh của xử lý ngôn ngữ tự nhiên thuộc phân ngành trí tuệ nhân tạo, nó là sự kết hợp giữa ngôn ngữ, dịch thuật v

0 0 290

- vừa được xem lúc

Phân tích nội dung và tạo đám mây từ khóa (word cloud) từ đoạn văn bản tiếng Nhật

Chắc hẳn là khái niệm đám mây từ khóa (word cloud) đã không còn xa lạ gì trong thời đại thông tin số bùng nổ như ngày nay. Chúng ta thường thấy nó xuất hiện trên các bài báo, công cụ tìm kiếm, thể hiệ

0 0 181