Tag vimc

Tìm kiếm bài viết trong Tag vimc

- vừa được xem lúc

Cách mạng 0.5 của Neovim: Lua và Built-in LSP Client

Cách mạng 0.5 của Neovim: Lua và Built-in LSP Client. Vãi thật, mình nhớ là mới viết một bài về Neovim 0.4 đây thôi, thế mà đã 2 năm rồi cơ à.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Cài đặt Rust trên Arch Linux

Cài đặt Rust trên Arch Linux. Việc cài đặt Rust trên môi trường Arch Linux khá là đơn giản.

0 0 25

- vừa được xem lúc

Cách mạng 0.4 của Neovim: Floating Window

Cách mạng 0.4 của Neovim: Floating Window.

0 0 32