Tag rust

Tìm kiếm bài viết trong Tag rust

- vừa được xem lúc

APIDocs Với Rust

Trong thế giới phần mềm được kết nối với nhau, nơi các ứng dụng liên tục giao tiếp với nhau, API (Giao diện lập trình ứng dụng) chiếm vị trí tối cao. Nhưng ngay cả API mạnh mẽ nhất cũng vô dụng nếu kh

0 0 2

- vừa được xem lúc

Tạo QR Code Với Rust Chỉ Trong 5 Phút

Tìm hiểu cách tích hợp tính năng "Mời bạn bè" độc đáo bằng QR Code trong ứng dụng Rust của bạn. Bài viết hướng dẫn chi tiết từ A-Z, sử dụng thư viện qrcode-generator và image.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Xây dựng Web-Service đơn giản với Rust và Axum

Dự án này là một ví dụ đơn giản về cách tạo một web service sử dụng Rust và thư viện Axum. Axum là một web framework cho phép tạo các ứng dụng HTTP một cách nhanh chóng và dễ dàng với Rust.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Rust tutorial #1: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Rust

Hello hello, xin chào tất cả anh em. Anh em nào đã vào đây thì comment mình chào nhau một cái cho đông vui nhé! Năm mới kính chúc mọi người và gia đình có một năm an khang, thịnh vượng.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Back to basic

Mở đầu. Bài viết này được mình dịch ra từ một một Blog mà mình rất tâm đắc của Joel Spolsky, bài viết này cực kỳ có ích cho cả những người mới lập trình cũng như những người đã có nhiều năm kinh nghiệ

0 0 3

- vừa được xem lúc

Phát triển smart contract với Cosmwasm

1. Cài đặt môi trường và khởi tạo dự án. 1. Trước tiên, chúng ta cần cài đặt Rust:.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Khám phá những ngôn ngữ lập trình: Rust, Go, Kotlin, Scala và F#

Ngôn ngữ lập trình đã và đang tiếp tục phát triển, với sự ra đời của nhiều ngôn ngữ mới nhằm đáp ứng các nhu cầu lập trình đa dạng và phức tạp của thế giới công nghệ ngày nay. Trong bài viết này, chún

0 0 15

- vừa được xem lúc

Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 7

<- Quay về trang chủ. Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 7. Ngày 26/02/2023. Update Druid lên phiên bản 0.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 6

<- Quay về trang chủ. Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 6. Ngày 20/02/2023. Sửa lỗi gõ tiếng Việt trên bàn phím layout non-US.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 4

<- Quay về trang chủ. Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 4.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 4 và 5

<- Quay về trang chủ. Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 4 và 5.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Viết chương trình hello world bằng rust language

Rust (/rʌst/) là một ngôn ngữ lập trình hệ thống (system programming language) được quảng bá là có tốc độ cực kì nhanh, ngăn chặn được phần lớn mọi bug crash (segfaults), ngăn chặn được data race, rất

0 0 17

- vừa được xem lúc

Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 3

<- Quay về trang chủ. Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 3. Tuần này vừa ăn Tết vừa ăn luôn con covid, không làm được gì nhiều cả . Ngày 21/01/2023.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 2

<- Quay về trang chủ. Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 2.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 1

<- Quay về trang chủ. Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 1.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Struct trong Rust

Ngôn ngữa lập trình nào mà không có Struct. Định nghĩa 1 Struct và khai báo 1 instance của Struct đó đơn giản như sau:. #[derive(Debug)]. struct User {.

0 0 11

- vừa được xem lúc

References và Borrowing trong Rust

Tiếp về vấn đề Ownership trong Rust, nhưng đã nói, sẽ rất mất công khi chúng ta muốn một hàm nhận tham số đầu vào là một biến kiểu String mà lại muốn bảo toàn Ownership cho biến đó, thật may là Rust đ

0 0 13

- vừa được xem lúc

Cái thứ của nợ "Ownership" trong Rust!

Tự nhiên dự án mới của Cty buộc mình phải học Rust, mà ngày trước khi mình tiếp xúc Rust lần đầu mình đã chửi thầm trong bụng rồi. Rồi cái đưa đẩy sao bây giờ bắt buộc mình phải học Rust, bực bội.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Traits trong Rust

1. Giới thiệu.

0 0 24

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Generic trong Rust

1. Giới thiệu.

0 0 22

- vừa được xem lúc

References và Borrowing trong Rust

Trước khi tìm hiểu references và borrowing thì chúng ta cần nắm được khái niệm Ownership là gì ? Nếu các bạn chưa tìm hiểu về ownership thì có thể ghé qua đọc bài viết Tìm hiểu Ownership trong Rust củ

0 0 23