Tag rust

Tìm kiếm bài viết trong Tag rust

- vừa được xem lúc

Viết chương trình hello world bằng rust language

Rust (/rʌst/) là một ngôn ngữ lập trình hệ thống (system programming language) được quảng bá là có tốc độ cực kì nhanh, ngăn chặn được phần lớn mọi bug crash (segfaults), ngăn chặn được data race, rất

0 0 1

- vừa được xem lúc

Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 3

<- Quay về trang chủ. Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 3. Tuần này vừa ăn Tết vừa ăn luôn con covid, không làm được gì nhiều cả . Ngày 21/01/2023.

0 0 1

Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 2

<- Quay về trang chủ. Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 2.

0 0 0

Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 1

<- Quay về trang chủ. Nhật ký phát triển GõKey - Tuần 1.

0 0 0

Struct trong Rust

Ngôn ngữa lập trình nào mà không có Struct. Định nghĩa 1 Struct và khai báo 1 instance của Struct đó đơn giản như sau:. #[derive(Debug)]. struct User {.

0 0 0

- vừa được xem lúc

References và Borrowing trong Rust

Tiếp về vấn đề Ownership trong Rust, nhưng đã nói, sẽ rất mất công khi chúng ta muốn một hàm nhận tham số đầu vào là một biến kiểu String mà lại muốn bảo toàn Ownership cho biến đó, thật may là Rust đ

0 0 1

- vừa được xem lúc

Cái thứ của nợ "Ownership" trong Rust!

Tự nhiên dự án mới của Cty buộc mình phải học Rust, mà ngày trước khi mình tiếp xúc Rust lần đầu mình đã chửi thầm trong bụng rồi. Rồi cái đưa đẩy sao bây giờ bắt buộc mình phải học Rust, bực bội.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Traits trong Rust

1. Giới thiệu.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Generic trong Rust

1. Giới thiệu.

0 0 9

- vừa được xem lúc

References và Borrowing trong Rust

Trước khi tìm hiểu references và borrowing thì chúng ta cần nắm được khái niệm Ownership là gì ? Nếu các bạn chưa tìm hiểu về ownership thì có thể ghé qua đọc bài viết Tìm hiểu Ownership trong Rust củ

0 0 10

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu Ownership trong Rust

Stack & Heap. Nhiều ngôn ngữ lập trình không yêu cầu bạn phải hiểu về stack và heap quá rõ rãng.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Rust in 100 Seconds

Rust is a memory-safe compiled programming language for building high-performance systems. It has the simplicity of high-level languages (Go, Python), but the control of low-level languages (C, Cpp) h

0 0 22

- vừa được xem lúc

Implement bài toán duyệt cây nhị phân với Rust

Implement bài toán duyệt cây nhị phân với Rust. Các bài giới thiệu về Rust [1] thì nhiều quá rồi [2] nhưng chưa thấy bài nào nói về việc sử dụng Rust hết, nên hôm nay mình sẽ bắt đầu viết một vài bài

0 0 26

- vừa được xem lúc

Cài đặt Rust trên Arch Linux

Cài đặt Rust trên Arch Linux. Việc cài đặt Rust trên môi trường Arch Linux khá là đơn giản.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Chuyện biểu diễn ma trận trên máy tính

Chuyện biểu diễn ma trận trên máy tính. Cách đây mấy hôm mình có share cái screenshot trên Facebook, khoe linh tinh vụ mình đang viết lại cái CHIP-8 emulator bằng Rust.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Rust và Lập trình Web

Rust và Lập trình Web. Bài viết được dịch lại từ bản gốc "Rust for the Web" đăng tại phiên bản blog tiếng Anh của mình.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Viết ứng dụng đọc tin HackerNews bằng Rust

Viết ứng dụng đọc tin HackerNews bằng Rust. Dạo này mình toàn viết bài linh tinh, lâu rồi chưa thấy viết bài kĩ thuật nào mới nên hôm nay mình viết trở lại, mất công các bạn lại bảo mình không biết co

0 0 6

- vừa được xem lúc

Đừng đánh nhau với borrow checker

Đừng đánh nhau với borrow checker. TL;DR: Đừng bao giờ đánh nhau với borrow checker, nó được sinh ra để bạn phải phục tùng nó .

0 0 9

- vừa được xem lúc

Chuyện cái comment

Chuyện cái comment. Chuyện rằng, có một ông bạn nọ có cái blog ở trên mạng, cũng có dăm.

0 0 10