Tag webrtc

Tìm kiếm bài viết trong Tag webrtc

- vừa được xem lúc

Truyền Tải Đa Phương Tiện Với WebRTC

WebRTC là gì. WebRTC(Web Real-Time Communication) là các API viết bằng javascript giúp giao tiếp theo thời gian thực mà không cần cài plugin hay phần mềm hỗ trợ.

0 0 30

- vừa được xem lúc

Building a WebRTC video broadcast using Javascript (P2)

Xin chào các bạn lại là tôi đây . Ở bài trước chúng ta đã triển khai Socket.

0 0 23

- vừa được xem lúc

Building a WebRTC video broadcast using Javascript (P1)

WebRTC (Web Real-Time Communication) là một web API được phát triển bởi World Wide Web Consortium (W3C), khả năng hỗ trợ trình duyệt (browser) và các ứng dụng mobile, giao tiếp với nhau thông qua VideoCall, VoiceCall hay truuyền tải dữ liệu "Peer-to-Peer" (P2P). Trong bài viết này chúng ta sẻ cùng n

0 0 53

- vừa được xem lúc

WebRTC là gì? Hoạt động như nào?

WebRTC được sử dụng cho việc kết nối ngang hàng trên web, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là trình duyệt của bạn, chẳng hạn, có thể kết nối với một trình duyệt khác và chia sẻ các loại dữ liệu khác nhau giữa chúng, như video, luồng âm thanh hoặc chỉ một số đoạn dữ liệu JSON…. Trong ví dụ hô

0 0 28