Tag Xcode

Tìm kiếm bài viết trong Tag Xcode

- vừa được xem lúc

Copilot for Xcode lovers

You're an iOS developer, and you were excited to learn about GitHub Copilot, but disappointed to find out that it doesn't support Xcode? Don't worry! This article will help you overcome that. Copilot

0 0 2

- vừa được xem lúc

Swift: Throwing Functions

Với các throwing function, bạn có thể dễ dàng xử lý các lỗi. Sau khi async / await ra mắt với Swift 5.

0 0 29

- vừa được xem lúc

Sub-modules cho Xcode

Let's start:. Mở Xcode và tạo một WorkSpace mới. Bạn không thể thực hiện việc này từ màn hình Chào mừng của Xcode, nhưng bạn có thể sử dụng phím tắt ⌃ ⌘ N (control + command + n). Tạo một thư mục trống mới và gọi nó là modules.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Xcode Build Configuration Files

Các phương pháp hay nhất về phát triển phần mềm quy định việc tách biệt cấu hình khỏi mã một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, các nhà phát triển trên nền tảng của Apple thường phải vật lộn để giải quyết các nguyên tắc này với quy trình làm việc nhiều dự án của Xcode.

0 0 28

- vừa được xem lúc

Giảm thời gian build XCode

Swift là một ngôn ngữ có khả năng combile nhanh, tuy nhiên nếu không cẩn thận, đối với những dự án lớn, sử dụng nhiều thư viện thì thời gian build của chúng vẫn khá lớn, gây mất thời gian rất nhiều. Có rất nhiều lý do để giải thích cho vấn đề này.

0 0 24

- vừa được xem lúc

Sử dụng Urban Ariship khi Push Notification Service cho IOS

I. Giới thiệu. Push notifications cho phép cung cấp thông tin hữu ích cho khách hàng từ server đến thiết bị của người dùng. Tuy nhiên chúng ta cũng phải biết cách sử dụng Push notifications đúng cách để tránh gây phiền phức cho người dùng.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Giới thiệu 5 thư viện bạn cần có trong Xcode

Nguồn bài viết: https://medium.com/better-programming/5-xcode-extensions-you-must-have-46fb1fd39e7a. Sử dụng tốt phần mở rộng Xcode có thể giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. .

0 0 31