Tag Swift 5

Tìm kiếm bài viết trong Tag Swift 5

- vừa được xem lúc

UITableView scroll vô hạn

Trong bài viết lần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo UITableView cuộn vô hạn trong ứng dụng iOS Swift. Tính năng cuộn vô hạn cho phép người dùng tải nội dung liên tục, loại bỏ nhu cầu phân trang.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Sử dụng NSDataDetector để lọc email và link trong text

Trong quá trình lập trình ứng dụng, cụ thể ở đây là ứng dụng iOS, đôi khi bạn cần xử lý 1 đoạn văn bản và chỉ quan tâm đến các đối tượng như đường link website hoặc địa chỉ email trong văn bản đó. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để bạn có thể lấy được các đối tượng đó để tiếp tục làm việc với nó.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Cách wrap UserDefault sử dụng Property Wrapper

Tổng quan. Trong các ứng dụng thực tế, bạn thường sẽ phải lưu một số thông tin người dùng như họ tên, email, số điện thoại hay một số thông tin tài khoản khác sau khi đăng nhập để có thể sử dụng ở nhiều nơi trong App mà không cần thực hiện lời gọi API.

0 0 34

- vừa được xem lúc

Sử dụng Urban Ariship khi Push Notification Service cho IOS

I. Giới thiệu. Push notifications cho phép cung cấp thông tin hữu ích cho khách hàng từ server đến thiết bị của người dùng. Tuy nhiên chúng ta cũng phải biết cách sử dụng Push notifications đúng cách để tránh gây phiền phức cho người dùng.

0 0 18