Tag Agile Scrum

Tìm kiếm bài viết trong Tag Agile Scrum

- vừa được xem lúc

AgileWorkflow - Phần 1: Khởi tạo

Bài viết này thuộc chuỗi bài viết AgileWorkflow. . . Về Agile và Agile Scrum.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Các cách để chia nhỏ 1 user story (Phần 1)

Chào các bạn, trong bài viết trước mình có đề cập đến các cách để bổ sung chi tiết cho user story, một trong số đó chính là chia nhỏ user story đó thành nhiều user story nhỏ hơn. Trong bài viết đó, do

0 0 21

- vừa được xem lúc

Quản lý rủi ro trong Scrum

Tôi thường được nghe mọi người nói rằng Scrum không quan tâm đến việc quản lý rủi ro. Không có risk log, không có nội dung nào liên quan đến rủi ro trong các buổi Sprint Review hoặc Retrospective.

0 0 11