Tag audit

Tìm kiếm bài viết trong Tag audit

- vừa được xem lúc

Sử dụng WinAudit để đánh giá hệ thống Windows Server

Tổng quan: Audit hệ thống nhằm mục đích đánh giá một cách chính xác về thiết kế, cấu hình hệ thống và xem xét sự hiệu quả mà hệ thống đem lại cho người dùng. .

0 0 6

- vừa được xem lúc

Linux Hardening and System Auditing (P1)

. Ngày nay, các hệ thống Linux được sử dụng trong suốt quá trình tính toán, từ các hệ thống nhúng đến hầu như tất cả các siêu máy tính, đồng thời đảm bảo một vị trí quan trọng trong các hệ thống máy chủ trên toàn thế giới. Linux đem lại cho người dùng khả năng tùy biến cao, sự ổn định và độ tin cậy

0 0 3