Tag Cloud

Tìm kiếm bài viết trong Tag Cloud

- vừa được xem lúc

Xây dựng Cloud của riêng bạn với NextCloud

Tổng Quan. Trong thời đại phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin như hiện nay, Cloud Computing có lẽ đã không còn là thuật ngữ gì mới mẻ.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Terraform in 100 Seconds

Terraform is an Infrastructure as Code (IAC) tool that can provision resources in the cloud. Learn how to setup terraform and connect it to cloud providers like AWS, Google Cloud, Azure, or Docker to

0 0 4

- vừa được xem lúc

Top 50+ AWS Services Explained in 10 Minutes (or so)

Amazon Web Services (AWS) is the world's largest and most complex cloud with over 200 unique services. Learn about the top 50 cloud products in just ten minutes. https://fireship.io/pro.

1 1 8

- vừa được xem lúc

Một con vịt đi vào quán bar

Một con vịt đi vào quán bar, vịt hỏi bartender: "Mày có nhìn thấy anh trai tao không?". Bartender trả lời: "Anh mày nhìn như thế nào?".

0 0 3

- vừa được xem lúc

Làm việc tại nhà an toàn hơn với VPN của riêng bạn - Hoàn toàn miễn phí

Mở đầu. Lại một đợt dịch mới quay lại với nhiều tin tức xấu hơn sau mỗi lần bùng phát, cũng vì thế là công việc WORK FROM HOME lại quay trở lại với rất nhiều ngành nghề và đặc biệt là anh em IT.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Is Supabase Legit? Firebase Alternative Breakdown

Supabase is a new open-source "Firebase Alternative". Let's compare features, pricing, and the developer experience to see how Supabase stacks up to Firebase https://fireship.io. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

Serverless Computing in 100 Seconds

Serverless Computing can dramatically simplify your backend infrastructure by eliminating the need to configure, maintain, and scale servers. Go beyond 100 seconds with @FilledStacks to build a produc

0 0 5

- vừa được xem lúc

Các nguyên tắc bảo mật cơ bản trên Amazon Web Services (P1)

Lời mở đầu. Từ lưu trữ dữ liệu, chia sẻ file, truy cập từ xa, đến sao lưu từ xa – điện toán đám mây là một nhân tố quan trọng trong CNTT hiện đại.

0 0 2