Tag Build React Native app

Tìm kiếm bài viết trong Tag Build React Native app

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về kiến trúc của React Native

Nếu đã làm việc với mobile app thì chắc hẳn các bạn không còn xa lạ gì với các tên React Native. Nó là một open-source hay còn gọi là Cross-Platform do Facebook tạo ra cho phép các nhà phát triển có t

0 0 116

- vừa được xem lúc

Làm việc với Environment Variables trong React native.

1. Environment Variables là gì? Tại sao cần sử dụng Environment Variables. Đối với một sản phẩm ứng dụng thông thường sẽ được phát triển trên 3 môi trường:. .

0 0 3