Tag Crypto

Tìm kiếm bài viết trong Tag Crypto

- vừa được xem lúc

How do I buy BTC in India?

Hey, you want to buy some BTC in India? No problem. Just follow these simple steps and you'll be a crypto king in no time.

0 0 2

- vừa được xem lúc

What is Crypto Market Making: An Essential Guide to Understanding the Concept

In the ever-evolving world of cryptocurrency, market making plays a vital role in ensuring liquidity and stability. As the crypto market continues to gain prominence, it is crucial to understand the c

0 0 5

- vừa được xem lúc

Worldcoin… the sh*tcoin for humanity?

Worldcoin is a cryptocurrency that uses biometric iris data to verify people before making financial transactions. It is a controversial project co-founded by Sam Altman of OpenAI.

0 0 10

- vừa được xem lúc

What are the best practices for auditing and testing a BEP20 token before deployment?

Auditing and testing a BEP20 token before deployment is crucial to ensure its security, functionality, and adherence to industry standards. Code Review: Conduct a comprehensive code review of the toke

0 0 6

- vừa được xem lúc

What are the pricing and licensing options available for the Bitstamp Clone Script?

The pricing and licensing for a bitstamp clone script can vary depending on the provider and the specific features and customization options included in the script. Some Bitstamp clone script provider

0 0 5

- vừa được xem lúc

Zero-knowledge : Xu hướng tiếp theo của Crypto hay mãi chỉ là đứa trẻ chưa thể lớn ?

Zero-knowledge - một công nghệ được coi là xu hướng trong liên tiếp các chu kỳ Bull run tuy nhiên chúng ta lại chưa từng thấy một cơn sóng nào thực sự lớn giống như Defi hay Gamefi. Hiện tại ứng dụng

0 0 8

- vừa được xem lúc

Can Trust Wallet Clone Script support multiple cryptocurrencies or is it limited to a specific one?

Trust Wallet Clone Script is a replica or imitation of the original Trust Wallet, which is a multi-cryptocurrency wallet developed to support various digital currencies. In general, a Trust Wallet Clo

0 0 6

- vừa được xem lúc

Kiến thức cơ bản về blockchain. Phát triển ứng dụng đầu tiên tạo ví blockchain với React Native và Web3.js

Lý thuyết cơ bản về block chain cho developer web front end. Blockchain là một công nghệ tiên tiến được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách an toàn và minh bạch.

0 0 6

- vừa được xem lúc

[Write up] HTB Cyber Apocalypse 2023: Perfect Synchronization

Đề bài:. .

0 0 6

- vừa được xem lúc

Blog#117: 🌸Introduction to Encryption and the Advanced Encryption Standard (AES)🌸

. The main goal of this article is to help you improve your English level. I will use Simple English to introduce to you the concepts related to software development.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Slash Web3 Payments “QR code payment function” released | How to use no-code crypto payments at physical stores.

Hey! . Today, we released the “QR code payment function” of Slash Web3 Payments! .

0 0 15

- vừa được xem lúc

Circle Payment - Tổng quan về Circle Payment

Circle Payment là sản phẩm giúp cho các cá nhân, doanh nghiệp có thể thanh toán và gửi các khoản thanh toán trên toàn cầu bằng 1 tài khoản duy nhất. Khách hàng có thể thanh toán qua nhiều hình thức nh

0 0 21

- vừa được xem lúc

Nội dung chương trình AMA (trả lời các câu hỏi) ngày 19 tháng 5 năm 2022.

Để bạn tiện theo dõi, chúng tôi đã ghi chép lại nội dung buổi AMA tuần trước của Steven! Các bản dịch sẽ được thực hiện trong những tuần tới, vì vậy hãy cùng chờ đợi với chúng tôi. 1 / tiến trình tổng

0 0 22

- vừa được xem lúc

Web5... The Web3 Killer?

Web5 is a new decentralized web framework based on the Bitcoin Lightning Network designed to replace Web3. . Resources. .

0 0 18

- vừa được xem lúc

What happens if you hack 4.5 billion BTC? // The Code Report

Blockchain networks are virtually unhackable, but crypto exchanges not so much. In 2016, hackers stole 4.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Tạo mạng P2P trên blockchain và phát hành tiền điện tử của riêng bạn

Chào các bạn, trong bài viết Tự tạo Blockchain trong 60 dòng code Javascript , mình đã hướng dẫn cách tạo blockchain trong 60 dòng Javascript. Trong bài viết này, mình sẽ tạo bộ phận quan trọng nhất c

0 0 33

- vừa được xem lúc

Tản mạn về lỗ hổng trong smart contract của Fairmoon Token, các dấu hiệu bất thường và nguy cơ từ crypto

Hôm nay (19/05/2021) là một ngày đen tối đối với cộng đồng crypto khi:. .

0 0 50

- vừa được xem lúc

Get Paid with Crypto in your App // Coinbase Commerce Tutorial

Learn how to accept cryptocurrency payments, like $BTC or $ETH, in your webapp with Coinbase Commerce. https://fireship.io/lessons/crypto-payments-web-firebase. .

0 0 31

- vừa được xem lúc

[Cryptopals] Set 8: Abstract Algebra (Challenge 63-66)

Đây là một bài trong series Cùng giải Cryptopals!.Các bạn nên tự làm hoặc vừa đọc vừa làm thay vì đọc lời giải trực tiếp. . Cẩn thận nhé, phần này rất rất dài, và khó hơn các phần trước rất nhiều.

0 0 32