Tag câu hỏi tình huống khi đi phỏng vấn Tester

Tìm kiếm bài viết trong Tag câu hỏi tình huống khi đi phỏng vấn Tester

- vừa được xem lúc

Các câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn Tester

Các câu hỏi thường gặp khi Phỏng vấn Tester. . . Static testing là gì.

0 0 262

- vừa được xem lúc

Chia sẻ kiến thức nền Tester: Buổi 1: Câu hỏi lí thuyết cơ bản tester

I. PHẦN LÝ THUYẾT. . Câu 1: Mục đích của việc test chức năng là gì:.

0 0 100

- vừa được xem lúc

Một số câu hỏi tình huống khi đi phỏng vấn Tester

1. Expected(kết quả mong đợi) trong testcases dựa vào đâu. . Dựa vào SRS: Software Requirement specification Document(tài liệu đặc tả).

0 0 812