Tag câu hỏi phỏng vấn tester

Tìm kiếm bài viết trong Tag câu hỏi phỏng vấn tester

- vừa được xem lúc

Sơ lược API Testing

1. API testing là gì. 2. Các test case cho kiểm thử API.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Các mô hình phát triển phần mềm

1. Waterfall Model.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Chạy Tập tin HTML bằng Notepad

Đối với những người mới học HTML giống như chúng ta thì tốt nhất là nên dùng các công cụ soạn thảo thuần văn bản, một mặt nó sẽ giúp ta rèn luyện kỹ năng gõ mã lệnh, mặt khác chúng ta có thể ghi nhớ đ

0 0 5

- vừa được xem lúc

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) là một ngôn ngữ lập trình dùng để tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System - RDBMS). SQL cho phép bạn thực hiện các thao tác như truy

0 0 8

- vừa được xem lúc

Pass phỏng vấn vị trí testers dễ dàng hơn với bộ câu hỏi về API testing - Interview 2024

Bài viết này sẽ gửi đến bạn những câu hỏi và gợi ý câu trả lời phỏng vấn vị trí API Tester. Hi vọng bài viết này sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn trước buổi phỏng vấn ứng tuyển.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Danh sách câu hỏi phổ biến Interview Manual Tester 2024 - Phỏng vấn

Bài viết này sẽ gửi đến bạn những câu hỏi và gợi ý câu trả lời phỏng vấn giúp cho các bạn tự tin hơn trước buổi phỏng vấn ứng tuyển vào vị trí Tester, nhân viên kiểm thử... Đọc ngay nhé. Gợi ý: Bạn nê

0 0 8

- vừa được xem lúc

Bộ câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng Tester

Một trong những vị trí điển hình của ngành CNTT đó là Tester. Bạn có nguyện vọng cũng như chuyên môn để trở thành một tester nhưng lại bị làm khó bởi những câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng Tester.

0 0 136

- vừa được xem lúc

NHỮNG CÂU TRẢ LỜI PHỎNG VẤN QC - MANUAL TESTER - FRESHER LEVEL _ DDTCMT

Em có thể mô tả life cycle của một bug. . . Nguồn hình: https://itguru.

0 0 356

- vừa được xem lúc

Một số câu hỏi tình huống khi đi phỏng vấn Tester

1. Expected(kết quả mong đợi) trong testcases dựa vào đâu. . Dựa vào SRS: Software Requirement specification Document(tài liệu đặc tả).

0 0 812