Tag Certified Kubernetes Administrator

Tìm kiếm bài viết trong Tag Certified Kubernetes Administrator

- vừa được xem lúc

[K8s] Xây dựng Kubernetes cluster bằng công cụ kubeadm trên Virtual Box

GitHub repo: https://github.com/holdennguyen/kubernetes-install-cluster-with-kubeadm. . .

0 0 17

- vừa được xem lúc

[K8S basic] Advanced Scheduling - Lập lịch trên Kubernetes dùng Affinity

Mở đầu. Hello mọi người đã trở lại với series k8s basic. . Tạo static Pod.

0 0 25

- vừa được xem lúc

[K8S basic] Scheduling - Lập lịch trên Kubernetes

Mở đầu. Hello mọi người đã trở lại với series k8s basic.

0 0 22

- vừa được xem lúc

[CKA] Review kỳ thi CKA và kinh nghiệm xương máu rút ra sau khi thi

Mở đầu. Chắc hẳn anh em nào có đang làm việc với Kubernetes hoặc liên quan tới Kubernetes thì cũng đều đã nghe qua về chứng chỉ CKA, tên đầy đủ là Certified Kubernetes Administrator.

0 0 19

- vừa được xem lúc

Tôi đã chinh phục bài thi CKA ngay lần đầu như thế nào?

Certified Kubernetes Administrator là chứng chỉ chứng nhận những người có năng lực (kiến thức, kỹ năng) để đảm nhận trách nhiệm admin quản trị, vận hành Kubernetes (K8s). Lệ phí thi: $395 (có hướng dẫ

0 0 36