Tag command shell

Tìm kiếm bài viết trong Tag command shell

- vừa được xem lúc

Tạo môi trường phát triển phần mềm xung quanh Vim

Mở đầu. Trong bài trước, mình đã giới thiệu cho các bạn những thao tác cơ bản với Vim, với hi vọng rằng các bạn sẽ có chút hứng thú với cái đồ chơi nay.

0 0 24

- vừa được xem lúc

Những lệnh command shell linux cơ bản có thể bạn chưa biết - Phần 1

Bài viết này sẽ liệt kê một số command cơ bản thường được dùng trong linux, tiện dụng cho các bạn khi sử dụng linux mà có thể bạn chưa biết. Tôi là ai, câu lệnh này sẽ cho bạn biết bạn đang sử dụng linux bằng tài khoản người dùng nào.

0 0 43