Tag Zsh

Tìm kiếm bài viết trong Tag Zsh

- vừa được xem lúc

Cài đặt Oh-my-zsh và cấu hình zsh-autosuggestions

Giới thiệu Zsh và Oh-my-zsh. .

0 0 28

- vừa được xem lúc

Tạo môi trường phát triển phần mềm xung quanh Vim

Mở đầu. Trong bài trước, mình đã giới thiệu cho các bạn những thao tác cơ bản với Vim, với hi vọng rằng các bạn sẽ có chút hứng thú với cái đồ chơi nay.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Cách cài đặt zsh và zsh-autosuggestions trên Ubuntu

Giới thiệu chung. Sau khoảng thời gian làm việc trên Ubuntu, có quá nhiều lệnh bạn phải nhớ, hoặc đôi khi bạn phải thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần, giá như terminal ngoài auto-complete mà có thể suggest được lệnh cho chúng ta thì tốt biết mấy.

0 0 33