Tag design system

Tìm kiếm bài viết trong Tag design system

- vừa được xem lúc

Backend for frontend (BFF) pattern(2)

Trong bài "Backend for frontend (BFF) pattern(1)" tôi đã nêu ra những vấn đề mà khi triển khai một hệ thống "Genneral Purpose Backend Server-Side" sẽ gặp phải. Kiến trúc BFF là một biến thể của API Ga

0 0 1

- vừa được xem lúc

Chiến lược caching (Caching strategies)

Ngày nay, công nghệ ngày càng phổ biến, khách hàng có quá nhiều sự lựa chọn. Nếu hệ thống của bạn chậm sẽ ảnh hưởng lớn tới độ hài lòng của khách hàng, tệ hơn là có thể mất khách hàng.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Instagram - Thiết Kế Hệ Thống có gì hay? ?

Thiết Kế Hệ Thống tương tự Instagram có khó? và những điều cần lưu ý. Xin chào, mình là Khanh Ney, 1 Backend Developer chính hiệu sùng bái các vị Vua và mang tư duy của các vị Vua giải quyết vấn đề với DIY (Do it Yourself).

0 0 28