Tag Redis

Tìm kiếm bài viết trong Tag Redis

- vừa được xem lúc

Phần 8: Cài đặt Redis Cluster + kiểm tra cluster.

Seri Redis của chúng ta gồm những phần sau:. Phần 1: Cài đặt redis cơ bản + Turning redis. Phần 3: Bảo mật cho redis. (redis security).

0 0 2

- vừa được xem lúc

Phần 9: Thêm và xóa node redis cluster, di chuyển data đơn sang cluster và ngược lại

Seri Redis của chúng ta gồm những phần sau:. Phần 1: Cài đặt redis cơ bản + Turning redis. Phần 3: Bảo mật cho redis. (redis security).

0 0 1

- vừa được xem lúc

Chiến lược caching (Caching strategies)

Ngày nay, công nghệ ngày càng phổ biến, khách hàng có quá nhiều sự lựa chọn. Nếu hệ thống của bạn chậm sẽ ảnh hưởng lớn tới độ hài lòng của khách hàng, tệ hơn là có thể mất khách hàng.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Node.js 19 đã phát hành và những tính năng DEVs KHÔNG THỂ bỏ qua với BACKEND | Release What’s New

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 3

- vừa được xem lúc

Thử nghiệm VOICER ROBO AI giới thiệu 3 cuốn sách nổi tiếng về REDIS mà các Developers nên ĐỌC FREE

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 2

- vừa được xem lúc

Tại sao 80% lập trình viên tìm đến RabbitMQ cũng chỉ để sử dụng mô hình này NHANH GỌN LẸ.

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 3

- vừa được xem lúc

API NodeJS của tôi đã handle peak traffic như thế nào?

Một câu chuyện tối ưu được chuyển thể thành workshop ngay tại đây và trong chính bài viết này về chủ đề xây dựng ứng dụng API tải cao với NodeJS. .

0 0 4

- vừa được xem lúc

RabbitMQ (5) Đỉnh cao mô hình Publish Subscribe với Node.js và so sánh với mô hình của Redis.

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 6

- vừa được xem lúc

Cách loại bỏ mã độc kdevtmpfsi và kinsing

Server đã được phát triển và chạy ổn định trên EC2 được vài tháng rồi. Một tuần trước khách hàng yêu cầu chuyển từ EC2 qua digitalocean( DO), nghe bảo là vì có thể giảm 20% chi phí.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Connect Nodejs Redis async await với 3 level khác nhau và cách nào hiệu quả hơn | redis tutorial

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 11

- vừa được xem lúc

Sử dụng nhiều sidekiq trên cùng một ứng dụng Rails

Các luồng xử lý của sidekiq được giả định kết nối với 1 redis duy nhất. Bởi vậy khi kết nối ứng dụng đến nhiều redis, số lượng sidekiq cần tương ứng với số lượng redis.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Một vài chia sẻ về nestjs, socket.io và @socket.io/redis-adapter

Đặt vấn đề. Trong thời gian gần đây tôi có tiếp xúc trực tiếp với socket.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Redis vs MySQL Để check QPS (query per second) tôi phải đến năm thứ 4 lập trình mới biết về sysbench

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 8

- vừa được xem lúc

Thực hành Redis và Nodejs | Sử dụng redis cloud FREE kết hợp Redisinsight | Redis tutorial | Phần 1

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 8

- vừa được xem lúc

REDIS và 3 sự cố phổ biến khi sử dụng nodejs | Cache avalanche | Cache breakdown | Cache penetration

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 10

- vừa được xem lúc

Redis là gì? Bài học này đủ để bắt đầu | Là một Backend bạn đã từng gặp những trường hợp này chưa?

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 5

- vừa được xem lúc

Giải thích về Redis Architecture

Lược dịch lại từ: https://architecturenotes.co/redis/.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Các hệ thống tính toán lượt VIEWS chính xác như thế nào nếu nhiều IP xem videos một lúc | Backend

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 17

- vừa được xem lúc

Sử dụng Redis làm cache để tăng tốc độ truy vấn

1. Redis là gì. Một số đặc điểm của Redis:. .

0 0 14

- vừa được xem lúc

Cài đặt redis sentinel bằng docker và kết nối tới redis sentinel bằng golang

Hướng dẫn cài đặt redis sentinel với docker theo mô hình + kết nối golang tới redis sentinel. . 1 master. 2 slave.

0 0 27

- vừa được xem lúc

Redis là gì?

Redis là gì. Là hệ thống lưu trữ dữ liệu với dạng Key-Value rất mạnh mẽ và phổ biến hiện nay.

0 0 15