Tag deploy using kubernetes

Tìm kiếm bài viết trong Tag deploy using kubernetes

- vừa được xem lúc

XÂY DỰNG MÔ HÌNH GITOPS CƠ BẢN VỚI ARGOCD

Xin chào mọi người. Đây là dự án về DevOps đầu tiên của mình, dạo gần đây thì mình đọc qua nhiều JD thì thấy rất nhiều công ty đã, đang và chuẩn bị đưa hệ thống chay trên hệ thống Kubernetes, và mình

0 0 2

- vừa được xem lúc

Build, Deploy Express Nodejs App với Docker Image, Kubernetes và Gitlab Registry

I, Đôi chút về Kubernetes. Kubernetes: là dịch vụ điều phối container.

0 0 39