Tag Google Kubernetes Engine

Tìm kiếm bài viết trong Tag Google Kubernetes Engine

- vừa được xem lúc

ZeroOps with Auto Remediation for K8S

TL;DR. Trong quá trình vận hành K8s (mà thực ra chỉ là GKE) với vai trò là SRE, mình có phát triển 1 vài tool nhỏ để phục vụ công việc của mình.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Deploying A Containerized Web Application On Kubernetes

1. Overview. Kubernetes is an open source project (available on kubernetes.io) which can run on many different environments, from laptops to high-availability multi-node clusters; from public clouds to on-premise deployments; from virtual machines to bare metal.

0 0 32